Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 85

За інформацією Центра досліджень судової практики від 05 листопада 2019 року публікується cім ключових постанов Верховного Суду щодо застосування поліграфу /детектору брехні/ в Україні.

🔥🔥ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ НЕ Є НАЛЕЖНИМ ДОКАЗОМ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ОПЛАТИ ЗА ДОГОВОРОМ:
🔥1. Постанова КГС ВС від 04.12.2018 по справі № 911/3494/16:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78325580 
⚡Ключові тези:
✔️У матеріалах справи відсутні докази виконання відповідачем обов'язку щодо проведення розрахунку за продаж частки в статутному капіталі товариства (на всю суму - 140000,00 грн), як у встановлений договором строк, так і станом на час розгляду справи.
✔️✔️При цьому, надані відповідачем висновки за результатами дослідження з використанням поліграфу від 07.02.2016 (т. 1, а.с. 21-24) не є належними доказами виконання нею зобов'язань з оплати за договором від 28.11.2012, оскільки відповідно до умов цього договору (п. 2.3) належним підтвердженням оплати може бути нотаріально посвідчена заява продавця, якої матеріали справи не містять, як не містять і інших первинних фінансових документів, що б підтверджували проведення оплати відповідачем належної позивачу частки.

🔥🔥ПОЛІГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ДОКАЗ У СПРАВІ ОЦІНЮЮТЬСЯ В СУКУПНОСТІ З ІНШИМИ ДОКАЗАМИ:
🔥2. Постанова КГС ВС від 16.01.2019 № 910/21717/17:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79354439 
⚡Ключові тези:
✔️Підставами для скасування судових рішень позивач зазначає неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права судами першої та апеляційної інстанції. Вказує, що ... судами не перевірено наявність кворуму на зборах учасників 20.01.2015 та необґрунтовано не прийнято до уваги результати поліграфічних досліджень від 16.05.2018 як доказ у справі.
✔️✔️Колегія суддів відхиляє аргумент касаційної скарги, щодо протиправного неприйняття до уваги результати поліграфічних досліджень від 16.05.2018 як доказів у справі, оскільки вказані доводи позивача зводяться передусім до переоцінки доказів, тоді як згідно з частиною 2 статті 300 ГПК України межі розгляду справи судом касаційної інстанції не надають йому права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

🔥🔥ЗАКОНОДАВСТВОМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ДОВЕДЕННЯ ПРАВДИВОСТІ ПОКАЗАНЬ СТОРІН ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НИХ ПОЛІГРАФА
🔥3. Постанова КЦС ВС від 14.06.2018 № 753/21049/16-ц (61-92св17):
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74848144 
⚡Ключові тези:
✔️ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_5, третя особа - житлово-будівельний кооператив «Молодіжний-20» (далі - ЖБК «Молодіжний-20») про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та права власності на його частку.
✔️Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 21 червня 2017 року у задоволенні позову відмовлено.
✔️Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 16 листопада 2017 року рішення суду першої інстанції залишено без змін.
✔️✔️Не заслуговують на увагу доводи касаційної скарги щодо неправомірної відмови судом апеляційної інстанції у задоволенні клопотання про застосування до сторін поліграфа на предмет правдивості їх показань, оскільки норми ЦПК України в редакції, чинній на час розгляду справи апеляційний судом, не передбачено вчинення вказаний дій.

🔥🔥ВІДМОВА У ЗАДОВОЛЕННІ КЛОПОТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА З МЕТОЮ ДОВЕДЕННЯ НЕВИНУВАТОСТІ ПІДЗАХИСНОГО, НЕ ПОРУШУЄ ПРАВА НА ЗАХИСТ
🔥4. Постанова ККС ВС від 06.03.2018 № 686/12914/16-к (51-173км18):
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73219595 
⚡Ключові тези:
✔️В касаційній скарзі захисника ставиться питання про скасування судових рішень відносно ОСОБА_2 та закритті кримінального провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) через невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості ОСОБА_2 в суді у вчиненні інкримінованого йому злочину і вичерпаністю можливостей їх отримання. Зокрема, вважає порушенням права на захист засудженого ОСОБА_2 відмову судів першої та апеляційної інстанцій в задоволенні клопотання сторони захисту в проведенні комплексної психолого-психіатричної експертизи з використанням комп'ютерного поліграфа.
✔️✔️Твердження захисника про порушення судами кримінального процесуального закону, оскільки їй було відмовлено у задоволенні клопотання про проведення комплексної психолого-психофізіологічної експертизи відносно ОСОБА_2 із застосуванням комп'ютерного поліграфа, чим порушено його право на захист, є безпідставними, вони були предметом дослідження судами, та ними детально проаналізовані, й висновки по ним докладно викладенні в оскаржуваних рішеннях.

🔥🔥УХВАЛА ПРО ВІДМОВУ У ЗАДОВОЛЕННІ КЛОПОТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ У СПРАВІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА ОСКАРЖЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ
🔥5. Постанова КЦС ВС від 14.03.2019 № 476/638/17 (61-36110св18):
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80487339 
⚡Ключові тези:
✔️У серпні 2017 року ОСОБА_4 звернувся до суду із позовом до ОСОБА_5 про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості з орендної плати.
✔️Ухвалою Єланецького районного суду Миколаївської області від 20 лютого 2018 року у задоволенні клопотання представника ОСОБА_5 - ОСОБА_6, про призначення у справі судової психологічної (психофізіологічної) експертизи з використанням комп'ютерного поліграфа (детектора брехні) /з метою доведення факти сплати орендної плати/ відмовлено.
✔️Ухвалою Апеляційного суду Миколаївської області від 03 квітня 2018 року апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 - ОСОБА_6, на ухвалу Єланецького районного суду Миколаївської області від 20 лютого 2018 року повернуто заявнику.
✔️У частині першій статті 353 ЦПК України визначено перелік ухвал суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду.
Зазначений перелік є вичерпним.
✔️✔️У переліку ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду, є ухвала суду першої інстанції про призначення експертизи. Водночас ухвала про відмову в призначенні експертизи в цьому переліку відсутня.
✔️Частиною другою статті 353 ЦПК України передбачено, що заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
✔️За таких обставин, суд апеляційної інстанції обґрунтовано з дотриманням вимог пункту 4 частини п'ятої статті 357 ЦПК України повернув апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 - ОСОБА_6, на ухвалу суду першої інстанції, яка не підлягає апеляційному оскарженню окремо від рішення суду.

🔥🔥ОПИТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФУ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИЙОМУ ОСОБИ НА РОБОТУ ДО МИТНОГО ОРГАНУ, А ЙОГО МЕТОЮ Є ОТРИМАННЯ ЙМОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ, ЗНАТТЯ БЕЗПІДСТАВНИХ ЗВИНУВАЧЕНЬ АБО ПІДОЗР
🔥6. Постанова КАС ВС від 24.10.2019 № 810/4369/16 (К/9901/24616/18):
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85154798 
⚡Ключові тези:
✔️1. У грудні 2016 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в подальшому уточненим, в якому просив:
- визнати протиправною бездіяльність Київської міської митниці та Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві, яка виявилася в затягуванні процесу видання/погодження наказу про призначення ОСОБА_1 на посаду заступника начальника Управління організації митного контролю Київської міської митниці на умовах строкового трудового договору на час відсутності у зв`язку з вагітністю та пологами ОСОБА_2 , в порядку переведення із Апарату Верховної Ради України та застосувати наслідки такого призначення до умов проходження позивачем державної служби в органах доходів і зборів (фіскальних органів);
- зобов`язати відповідачів видати (включаючи відповідні погодження) наказ про призначення ОСОБА_1 на посаду заступника начальника Управління організації митного контролю Київської міської митниці на умовах строкового трудового договору на час відсутності у зв`язку з вагітністю та пологами ОСОБА_2 , в порядку переведення із Апарату Верховної Ради України, а також застосувати наслідки такого призначення до умов проходження позивачем державної служби в органах доходів і зборів (фіскальних органів) з 19 квітня 2016 року;
- стягнути з Київської міської митниці на користь ОСОБА_1 компенсацію за час вимушеного прогулу.
✔️5. Задовольняючи позовні вимоги, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що оскільки Головним управлінням Державної фіскальної служби в місті Києві не було подано жодних доказів наявності правових підстав для проведення опитування позивача із застосуванням поліграфу, відсутні перешкоди для погодження управлінням внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві проекту наказу Київської міської митниці про призначення ОСОБА_1 на посаду. У зв`язку з наведеною бездіяльністю відповідачів позивача не було прийнято на роботу в установлені трудовим законодавством строки.
✔️35. Інструкція щодо застосування комп`ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України, затверджена наказом Міндоходів України від 02 серпня 2013 року №329 «Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів» (далі - Інструкція №329).
✔️Пункт 2 розділу ІІІ. Перевірки кандидатів із використанням поліграфа можуть проводитися в процесі вирішення питань щодо прийому особи на роботу (службу) до Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій.
✔️Використання поліграфа у роботі з кандидатами здійснюється за допомогою основних блоків тестів для отримання інформації про: анкетні дані, що приховуються або викривлені; наявність алкогольної або наркотичної залежності; прояви девіантної поведінки та їх особливості; конфліктні зони особистості, схильність до суїциду; приховані мотиви вступу (переходу, поновлення) на службу (роботу), навчання; кримінальне минуле, зв`язки з криміналітетом.
✔️Пункт 2 розділу І. Під психофізіологічним інтерв`ю із застосуванням поліграфа розуміється опитування з використанням комп`ютерного технічного засобу (поліграфа), під час якого здійснюється аналіз (оцінка) динаміки психофізіологічних реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо.
✔️✔️Пункт 3 розділу І. Метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для її використання в діяльності щодо попередження та виявлення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників, гарантування їх безпеки та захисту від незаконних посягань, пов`язаних із виконанням службових обов`язків, зняття з них безпідставних звинувачень або підозр.
40. Приписами пункту 6 розділу І Інструкції №329 передбачено, що підставою для необхідності застосування поліграфа є документально підтверджені сумніви у правдивості інформації, що надається особою щодо обставин, які є предметом розслідування або перевіряються у встановленому законодавством порядку службовими (посадовими) особами Міндоходів, його територіальних органів та належать до сфер, визначених у розділі ІІІ цієї Інструкції, коли іншим шляхом отримати будь-які відомості щодо них неможливо.
✔️41. Однак Головним управлінням Державної фіскальної служби в м. Києві не надано до суду будь-яких доказів наявності у позивача документально підтверджених сумнівів у правдивості інформації, яка була надана ним для призначення на посаду заступника начальника Управління організації митного контролю Київської міської митниці.
✔️✔️42. При цьому, суди обґрунтовано зазначали, що дане опитування із застосуванням поліграфу не є обов`язковим при вирішенні питання щодо прийому особи на роботу до митного органу, у той час як інших причин відмови позивачу у призначенні на посаду відповідачами не наведено.
✔️44. Наведені обставини спростовують твердження касатора про неможливість видання наказу про призначення на посаду до проведення перевірки кандидата, направленої на протидію корупції, оскільки звільнений у порядку переведення працівник в обов`язковому порядку повинен бути працевлаштований на новому місці роботи.

🔥🔥 ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РАМКАХ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ МАЄ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ОЦІНКИ СУДУ, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАЄ КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ, ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ЯКОЇ ПРОВЕДЕНО ВІДПОВІДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (ЕКСПЕРТИЗУ).

🔥7. Постанова КЦС ВС від 22.05.2019 № 757/75494/17-ц (61-2080 св 19):
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82188150 

 30 марта 2020

Новини