Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 611

УДК 340.12 (075.8)
ББК 67.0я73
Л 88

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 5 від 08 січня 2020 р.).

 

Л 88 Ланцедова Ю. О. Сутність, базисні властивості та розмежування девіантної поведінки, примусу та насилля: мультимедійна презентація. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 35 слайдів / за ред. О. А. Кириченка (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). URL : https://goo.su/0IB 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Ланцедова Ю.О., Кириченко О. А., 2020.
© Наук. ред. Кириченка О. А., 2020.
© Видавець Назаров О.А., 2020.

Анотація. Розкрито сутність і причини безделіктної та антисоціальної девіантної поведінки фізичних осіб і можливості її подолання за допомогою прямого і делегованого сім'ї, колективу або соціооточенню державного примусу. Викладено базові властивості такого примусу і повноважень антиделіктологов, які його застосовують, а також низку інших тісно пов'язаних з цими положеннями інноваційних підходів представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра. Призначено для широкого кола вітчизняних і закордонних практичних працівників та науковців.

Мультимедійна презентація: