Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 339

Час реакції водія є одним із основних характеристик, визначаючих рівень безаварійності транспортного руху. У більшості випадків саме швидкість і правильність прийняття рішень при загрозі виникнення аварійної ситуації, а також час на їх реалізацію безпосередньо впливають на ймовірність виникнення аварії. У ході численних досліджень було встановлено, що середній час реакції водіїв коливається в інтервалі від 0,3 до 1,5 с., а в деяких випадках він може зростати до 2,5 с. Дорожньо-транспортні пригоди на теперішній час у світі відбуваються фактично щодня. Водій може вплинути на можливість уникнути ДТП у дорожніх ситуаціях, які виникають, але за певних умов. Основним захисним маневром водіїв у аварійній ситуації є гальмування перед перешкодою, а одним із найважливіших факторів, що формують зупинний шлях транспортного засобу, а отже ймовірність зіткнення та його можливі наслідки на даній швидкості автомобіля, є час психофізіологічної реакції водія.

Київським кабінетом психологічної діагностики та допомоги проводиться вимірювання індивідуального часу реакції водія в умовах ДТП, яке є важливим у справі. Завданням вимірювальної психологічної діагностичної системи є вимірювання часу реакції людини на подразники у вигляді звукових і світлових сигналів. Діагностична система може працювати в режимі вимірювання так званої простої психомоторної реакції і складної психомоторної реакції водія. У режимі простої реакції вимірюється час від появи зорового або слухового  стимулу до реакції обстежуваного: натискання одного з двох ручних перемикачів або ножного перемикача. У режимі складної реакції кожному стимулу відповідає відповідний перемикач. Якщо досліджуваний використовує інший перемикач, ніж той, що призначений для стимулу, то це розглядається як "помилка". Отримані результати множаться на табличні коефіцієнти реакції водія в різних дорожніх ситуаціях. Таким чином досягається індивідуалізація отриманих даних реакції водія з урахуванням реальних умов в яких відбулося ДТП та існуючих на час такого дослідження коефіцієнтів навантаження на поведінку водія в ситуації ДТП.

Довідки та запис для проходження психофізіологічного дослідження водія за телефоном: +3 8093 476 72 60

За науковими джерелами, термін "час реакції" визначається як проміжок часу, що пройшов з початку виникнення подразника (аварійної ситуації) до моменту здійснення дії, спрямованого на його усунення. Умовно цей проміжок часу можна поділити на два інтервали – сенсорний та моторний. Сенсорний інтервал має значення часу, що витрачається на сприйняття сформованої небезпечної дорожньої ситуації, виділення об'єкта, що створює небезпеку, і прийняття рішення для запобігання ДТП. Моторний інтервал має значення часу, затрачуваного виконання дій з керування автомобілем запобігання ДТП. У дослідженнях було визначено, що тривалість моторного інтервалу практично є стабільною у кожної людини.

В експертній практиці нині рекомендується приймати нормативний час реакції водія t1 - 0,8 сек. Проте у кожного водія може бути індівідуальним такий час реакції в залежності від досвіду, рівня знань ПДД, навичок керування транспортним засобом, особливостей нервової системи та індивідуально-психологічних властивостей.

Виняток становлять такі випадки:

- якщо водій попереджений про можливість виникнення небезпеки та місце передбачуваної появи перешкоди (наприклад, при об'їзді автобуса, з якого виходять пасажири, або при проїзді з малим інтервалом повз пішохода), йому не потрібен додатковий час на виявлення перешкоди та прийняття рішення, він повинен бути підготовлений до негайного гальмування на момент початку небезпечних дій пішохода. У таких випадках нормативний час реакції t1 рекомендується приймати 0,4-0,6 сек (більше значення – в умовах обмеженої видимості).

-  якщо водій виявляє несправність органів управління лише у момент виникнення небезпечної обстановки, час реакції, природно, зростає, оскільки у своїй необхідно додатковий час прийняття водієм нового рішення, t1 у разі дорівнює 2 сек.

Для розуміння важливості виміру індивідуального показника реакції водія в умовах ДТП виконаємо просте завдання в якому потрібно розрахувати відстань, яку проїде автомобіль із заданою швидкістю і часом реакції водія наприклад в 2 секунди. Розрахунок швидкостей зроблений від 30 до 90 кілометрів на годину. Результати представимо у вигляді компактний даних. Для розрахунків відстані буде застосована формула за якою обчислюється відстань, що проходить автомобіль з заданою швидкістю за певний заданий час реакції водія. Так, (St1, зупиночна відстань руху автомобіля після натискання водієм на педаль тормозу з урахуванням часу реакції водія) = t1 (час реакції водія) * V (швидкість автомобіля).

Для швидкості 30 км/год:
S = 30 км / год * 2 с = 30 000 / 3600 м / с * 2 с = 16,7 м

Для швидкості 40 км/год:
S = 40 км / год * 2 с = 40 000 / 3600 м / с * 2 с = 22,2 м

Для швидкості 50 км/год:
S = 50 км / год * 2 с = 50 000 / 3600 м / с * 2 с = 27,8 м

Для швидкості 60 км/год:
S = 60 км / год * 2 с = 60 000 / 3600 м / с * 2 с = 33,3 м

Для швидкості 70 км/год:
S = 70 км / год * 2 с = 70 000 / 3600 м / с * 2 с = 38,9 м

Для швидкості 80 км/год:
S = 80 км / год * 2 с = 80 000 / 3600 м / с * 2 с = 44,4 м

Для швидкості 90 км/год:
S = 90 км / год * 2 с = 90 000 / 3600 м / с * 2 с = 50 м

Висновок: швидкість реакції водія впливає на зупиночний шлях і у кожної людини він може бути індивідуальний. Навіть при дозволеній швидкості 50 км/год по місту автомобіль за час реакції водія у 2 секунди проходить 27 метрів, а ще потрібно додати відстань, пройдену за час, необхідний для вжиття заходів до екстреного гальмування, і час екстреного гальмування. Для досвідчених водіїв, звичайно, час реакції менший, ніж нами наведено у 2 секунди. Проте надто великого виграшу потерпілому або іншому автомобілю це не дає.

При шидкості руху автомобіля в 60 кілометрів на годину і часу реакції водія в 0,1 секунду зупиночний шлях буде складати 1,66 метра!!!! Обрахунок індивідуальної реакції водія є важливим питання розуміння власної безпеки при керуванні автомобілем і можливих наслідків зіткнення з перешкодою в дорожніх умовах!!!

23 жовтня в соціальній групі в мережі ФБ "Рада адвокатів України" було запущено опитування представників юридичної спільноти для збору інформації щодо важливості встановлення індивідуального психофізіологічного часу реакції водія в ситуаціях ДТП, які досліджуються у справах. Результати наведені в діаграмі. Пройти опитування та висловити свою думку можна за посиланням - https://cutt.ly/aeyevE8C 

Інструкція, яка пропонувалася перед опитуванням:

"Колеги, в рамках судово-психологічної експертизи існує можливість встановлювати індивідуально у кожного водія особистісний час психофізіологічної реакції, яка за допомогою коефіцієнтів прив'язується до певної дорожньої ситуації в якої перебував водій і сталося ДТП, обставини якої розслідуються в рамках справи. Опитування полягає в тому, чи існує у вас в цьому потреба? Оскільки зараз зазвичай при проведенні автотехнічної експертизи береться середньостатичне табличне значення часу реакції водія в дорожніх умовах і індивідуально час реакції не розраховується в рамках судово-психологічної експертизи оскільки такі експертизи широко не проводилися ... У своїх відповідях напишіть будь ласка - так або ні за можливості вкажіть свої аргументи ... Що мається на увазі під часом реакції водія? Час з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки транспортного засобу. Час з моменту виявлення водієм небезпеки чи перешкоди для руху до початку вжиття ним заходів задля запобігання контакту з ними".

В травні 2024 року розпочато застосування інструментального обладнання для вимірювання індивідуальної психофізіологічної реакції водія простого та складного типу на базі Київського кабінету психологічної діагностики та допомоги.

Експертні питання, які можуть бути поставлені на вирішення психофізіологічного дослідження фахівцю:

1. Який час простої та складної психофізіологічної реакції має водій за результатом проведення психофізіологічного дослідження?

2. Який час простої та складної психофізіологічної реакції може мати водій з урахуванням середньостатистичного коефіцієнту навантаження дорожньо-транспортної ситуації (ДТС) на час реакції водія відповідно до таблиць визначення часу реакції водія у залежності від ДТС?

3. Чи відповідає час реакції водія часу реакції середньостатистичного водія відповідно до таблиць визначення часу реакції водія у залежності від ДТС та з яких причин у разі наявності можуть існувати розбіжності?

4. Чи має водій індивідуальні психологічні особливості, які могли б вплинути на час його реакції в момент ДТП та яким чином (збільшити або зменшити час його реакції)?

5. Чи наявні в матеріалах справи умови ДТС, які могли б вплинути на час психофізіологічної реакції водія на момент ДТП та яким чином (збільшити або зменшити час його реакції)? 

Реакція водія простого типу це найшвидша відповідь водія заздалегідь відомою дією на заздалегідь відомий сигнал. Реакція водія складного типу ще має назву реакція вибору водія та пов'язана з вибором водієм потрібної відповіді з числа можливих, або заздалегідь невідома відповідь водія на раптову зміну дорожної ситуації. Складна реакція від водія вимагається при оцінки у сукупності вибору способу дії водія при виникненні перед водієм всіляких перешкод і небезпек. Психічні акти пов'язані з реакцією водія: 1) акт сприйняття, 2) психічна оцінка сприйнятого і вибір правильного рішення, 3) моторний момент (фізична дія водія). Час реакції це час, який витрачає водій від моменту виявлення перешкоди до моменту дії на органи керування автомобілем.

На базі робочого місця атестованого Міністерством юстиції України судового експерта психолога, створено Київський кабінет психологічної діагностики та допомоги, в тому числі проведення професійної психофізіологічної діагностики індивідуальної реакції водія з необхідним обладнанням: сучасним психофізіологічним апаратурним комплексом. 

Адреса місцезнаходження кабінету: вул. Якова Гніздовського, 1, офіс 310, м. Київ, 02094 (біля метро Чернігівська). Телефони: +38 (093) 476 72 60, +38 (098) 011 85 63.

Побудова маршрути на прикладі руху з метро Чернігівська до місцезнаходження кабінету:

В Київському кабінеті психологічної діагностики та допомоги проводиться професійна психодіагностика вимірювання індивідуальної психофізіологічної реакції водія простого та складного типу, а також надається психологічна допомога шляхом проведення психологічної корекції особистості дорослого за потреби.

Метою психодіагностики вимірювання індивідуальної психофізіологічної реакції водія простого та складного типу є індивідуалізація даних конкетної людини з урахуванням дорожніх умов. Психометрична діагностика є видом психофізіологічної діагностики яка передбачає встановлення прогнозу ефективності реакції водія в дорожніх умовах та визначення реакції водія в умовах ДТП. Крім того психофізіологічна діагностика дає змогу оцінити функціональний стан психофізіологічних властивостей організму водія та часу простої та складної сенсомоторної реакції людини безпосередньо перед початком навчання керування автомобілем, після завершення навчання в автошколі або безпосередньо з урахуванням досвіду водіння автомобілем. Також проводиться діагностування емоційної стійкості (стресостійкості, адаптації) і емоційної вразливості людини поза межами реальної професійної діяльності людини з використанням процесуальної моделі лабораторної діагностики емоційної стійкості з опорою на сучасні комп’ютерні технології.

Керівником Київського кабінету психологічної діагностики та допомоги є кандидат психологічних наук, доцент, практичний психолог, судовий експерт Назаров Олег Анатолійович.

Київський психолог Назаров Олег Анатолійович, має вищу психологічну освіту, вищу юридичну освіту, науковий ступінь кандидата психологічних наук, вчене звання доцента (кафедра психології) та здійснює професійну психологічну діяльність з 1999 року. Кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А. з метою підвищення кваліфікації в галузі інженерної психології в 2024 році пройшов підвищення кваліфікації на базі вищої психологічної освіти та наявного наукового ступеня кандидата психологічних наук в галузі інженерної психології для роботи на психофізіологічному апаратурного комплексу, який охоплює три психометричних прилада - тремометр, лабіліметр та реактометр. За результатом підвищення кваліфікації Назаров О.А. успішно виконав повний цикл практичного застосування психофізіологічного апаратурного комплексу у психологічній і судовій експертиз, а також успішно виконав вимоги як сертифікований користувач психофізіологічного апаратурного комплексу.

Тремоментр застосовується для вимірювання параметрів динамічного тремору рук при виконанні точних рухів, що дозволяє зробити висновок про стійкість працівника до психофізичних навантажень, скоординованість психомоторного мислення працівника, яке є домінантним в складних і ускладнених умовах професійної діяльності порівняно зі словесно-логічним і образним видами мисленнєвої діяльності.

Лабіліометр застосовується для дослідження лабільності нервової системи та дозволяє виміряти критичну частоту злиття світлових спалахів, що є основним показником лабільності нервової системи людини.

Реактометр застосовується для вимірювання часу простої та складної сенсомоторної реакції людини на світловий та/або звуковий сигнал-подразник, вимірює реакцію обстежуваного як на появу, так і на зникнення сигналу. Прилад передбачає можливість обрання як одиничного сигналу, так і серії з 10 відповідей. Окремо обчислюється реакція правої і лівої руки та ноги.

Отримати професійно-психологічну консультацію у столичного психолога можна за телефоном: +38 (093) 476 72 60, +38 (098) 011 85 63.

Документи, які підтверджують професійну кваліфікацію керівника Київського кабінету психологічної діагностики та допомоги Назарова О.А.:

1. Вища психологічна освіта за спеціальністю "Практична психологія", кваліфікація - психолог з 1999 року.

2. Вища юридична освіта за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація - спеціаліст юрист з 2009 року, бакалавр права з 1999 року.

3. Науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 "Юридична психологія".

4. Вчене звання доцента в галузі психології.

5. Підвищення кваліфікації в галузі інженерної психології з дослідження індивідуального часу реакції водія в умовах ДТП:

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).

 16 июля 2024

Новини