Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1681

Одним із основних напрямів професійної діяльності, у тому числі і професії поліграфолог в Україні є її інтеграції в європейське та світове співтовариство та підготовка і реалізація заходів в громадський площині з питань міжнародно-правових відносин та приєднання України, як ще однієї країни - носія професії поліграфолог до міжнародних стандартів та освітніх заходів; підписання угод про правове співробітництво з відповідними міжнародними організаціями, взаємодія з ними в межах своїх повноважень тощо. Саме тому актуальною тенденцією сучасності є участь окремих українських організацій або фізичних осіб-фахівців у такому міжнародному співробітництві, підвищення їхньої ролі у розвитку теорії та практики застосування поліграфа в Україні. Ефективному розвитку інтеграційного процесу у галузі інструментальної детекції прихованої інформації держав різних регіонів світу сприяє не лише накопичений досвід навчально-методичного та нормативно-правового регулювання цієї діяльності, а й реалізація перспективних підходів до її подальшого розвитку з проведенням нових науково-дослідницьких робіт, навчально-методичних семінарів в Україні за напрямом психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа.

Дослідженню питання видів та напрямів міжнародної діяльності у сфері проведення психофізічологічних досліджень на поліграфі, а також прийняття участі у функціонуванні міжнародних професійних організацій і була присвячена на протязі 2017-2019 років робота кандидата психологічних наук, доцента Назарова Олега Анатолійовича спільно із іншими зацікавленими особами. В продовж 2017 року, була зібрана інформація щодо міжнародних громадських професійних організацій, які на світовому рівні займаються питаннями інструментальної детекції прихованої інформація (скор. англ. - PDD) та об'єднують своїми ідеями багато різних країн світу в намаганні сприяти сучасному розвитку знань та вмінь при організації та проведенні психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. Встановленими міжнародними професійними спільнотами стали Міжнародне співтовариство поліграфологів (скор. - ISOPE), Технічний комітет Е52 Forensic Psychophysiology ASTM International та Міжнародна асоціація професіоналів поліграфологів (іспан. - Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía).

Цікавість до ідей імплементації міжнародних практик та знань співпала з державними заходами щодо підписання Національним органом стандартизації України в квітні 2017 року меморандуму про взаємопорозуміння та приєднання до стандратів, які були розроблені міжнародною організацією в галузі стандратизації - ASTM International. Підписаний Меморандум з ASTM International на державному рівні фактично надав зелене світло 15 міжнародним стандартам в галузі інструментальної детекції прихованої інформації (PDD), які були розроблені та затверджені Технічним комітетом Е52 Forensic Psychophysiology ASTM International, починаючі з 1995 року.

За майже останні два роки (2017-2019) було фактично встановлено ділові зв'язки з усіма вагомими та досвідченими фахівцями - поліграфологами,  учасниками вказаних організацій, які мають досвід та практику проведення досліджень на поліграфі починаючі з 1969 року: Nathan J. Gordon, Donald J. Krapohl, James A. Matte, Mark Handler, Derryl S. Bullens, Charles S. Speagle, Stan B. Walters та інші, у тому числі з представниками - Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía, штаб квартира якої знаходиться в Латинській Америці, а її постійним представником в Україні є Лисенко Андрій Борисович, обраний директором Комітету освіти вказаної організації. Проведена робота сприяла отриманню низькі позитивних результатів, які пропонується розглянути більш детально.

1. Спільно з представником Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía - українським поліграфологом Лисенко А.Б. у тому числі і у співавторстві з ним було:

- здійснено офіційний переклад та за підтримки головного редактора наукового журналу Polygraph Американської поліграфологічної асоціації Марка Хендлера опубліковано на офіційному Інтернет-сайті Американської поліграфологічної асоціації українською мовою Термінологічний довідник з сучасних наукових підходів щодо психофізіологічних досліджень на поліграфі (англ. - Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception), який включає 592 терміна. Ознайомитися зі змістом довідника можливо за посиланням - https://utka.su/tU2PG.

06 березня 2018 року вперше в Україні здійснено завершення курсу підвищення кваліфікації поліграфологів за участю у якості викладача міжнародно визнаного фахівця-полографолога - Родольфо Прадо Пелайо (Rodolfo Prado Pelayo), Мексика у суворій відповідності до міжнародного стандарту ASTM E2000-05 в галузі PDD (психофізіологічної детекції прихованої інформації) в обсязі 400 академічних годин, який тривав більше 10 неділь та проводився на базі приватного вищого навчального закладу IV рівня акредитації "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика". Навчання змогли пройти більше 30 українських поліграфологів, які отримали свідотва про підвищення кваліфікації державного зразка оформленого за європейськими правилами - державною (українською) та англійською мовами.

- здійснено переклад 15 міжнародних стандартів в галузі інструментальної детекції прихованої інформації (PDD) та за ініціативи ГО "Колегія поліграфологів України" було подано на розгляд та затвердження у якості державних стандартів до Національного органу стандартизації України з метою створення умов для визнання на міжнародному рівні результатів роботи, яку виконують українські поліграфологи в Україні. Перелік зазначених стандартів включає для довідки: 1. ASTM E1954-05 (2011) Стандартна практика з проведення обстежень на поліграфі в галузі психофізіологічної детекції брехні / Standard Practice for Conduct of Research in Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph). 2. ASTM E2000-05 Стандартне керівництво з опису мінімальної базової освіти і професійної підготовки для осіб, які беруть участь в детекції брехні (психофізіологічному виявленні обману) / Standard Guide for Minimum Basic Education and Training of Individuals Involved in the Detection of Deception (PDD). 3. ASTM E2031-99 (2016) Стандартна практика для оцінки якості проведення виконаних обстежень на поліграфі в галузі психофізіологічної детекції брехні / Standard Practice for Quality Control of Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph) Examinations. 4. ASTM E2035-12 Стандартна термінологія, яка відноситься до судової психофізіології / Standard Terminology Relating to Forensic Psychophysiology. 5. ASTM E2062-11 Стандартне керівництво по стандартам практичної діяльності при проведенні обстежень в галузі психофізіологічної детекції брехні / Standard Guide for PDD Examination Standards of Practice. 6. ASTM E2063-12 Стандартна практика по перевірці калібрування і функціональних можливостей поліграфів, які застосовуються при проведенні обстежень в галузі психофізіологічної детекції брехні / Standard Practice for Calibration and Functionality Checks Used in Forensic Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph) Examinations. 7. ASTM E2064-00 (2014) Стандартне керівництво по мінімальному обсягу безперервної освітньої підготовки (підвищення кваліфікації) для осіб, які займаються психофізіологічною детекцією брехні / Standard Guide for Minimum Continuing Education of Individuals Involved in Psychophysiological Detection of Deception (PDD). 8. ASTM E2065-11 Стандартне керівництво з етичних вимог до експертів в галузі психофізіологічної детекції брехні / Standard Guide for Ethical Requirements for Psychophysiological Detection of Deception (PDD) Examiners. 9. ASTM E2080-14 Стандартне керівництво по клінічним обстеженням в галузі психофізіологічної детекції брехні сексуальних злочинців / Standard Guide for Clinical Psychophysiological Detection of Deception (PDD) Examinations for Sex Offenders. 10. ASTM E2162-07 Стандартне керівництво по мінімальному підвищенню кваліфікації осіб, які проводять тестування в галузі психофізіологічної детекції брехні сексуальних злочинців / Standard Guide for Minimum Continuing Education of Individuals Involved in Psychophysiological Detection of Deception (PDD) Testing of Sex Offenders. 11. ASTM E2163-06 (2014) Стандартне керівництво по мінімальним вимогам до підготовки екзаменаторів в галузі психофізіологічної детекції брехні, які проводять тестування осіб, що вчинили злочини сексуального характеру і знаходяться на лікуванні, умовно-достроковому звільненні (випробувальному терміні) або інших подібних програмах / Standard Guide for Minimum Training Requirements for Examiners Conducting Psychophysiological Detection of Deception (PDD) Testing of Sex Offenders in Treatment, Probation or Other Similar Programs. 12. ASTM E2229-09 Стандартна практика по інтерпретації даних в галузі психофізіологічної детекції брехні з застосуванням поліграфа / Standard Practices for Interpretation of Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph) Data. 13. ASTM E2324-04 (2011) Стандартне керівництво для парного тестування в галузі психофізіологічної детекції брехні / Standard Guide for PDD Paired Testing. 14. ASTM E2386-04 (2011) Стандартне керівництво для проведення скринінгових перевірок в галузі психофізіологічної детекції брехні / Standard Guide for the Conduct of PDD Screening Examinations. 15. ASTM E2439-09 (2016) Стандартне керівництво для приладів, датчиків, програмного забезпечення, що використовується в судово-психофізіологічної детекції брехні / Standard Guide for Instrumentation, Sensors and Operating Software Used in Forensic Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph) Examinations.

2. Було надано науково-методичну підтримку та сприяння міжнародному визнанню результатів проведених досліджень таким українським поліграфологам як Ксенія Глоба (м. Харків) з її роботою на тему: "Features of the photoplethysmograms usage in the presence of difficulties in cardiac signal analysis", Анастасова Каріна (м. Дніпро), з дослідницькою роботою: "Зміна якості сигналу фотоплетизмографа у осіб, які використали лак для нігтів", Бондаренко Сергій (м. Черкаси) з темою роботи: "Можливі психофізіологічні методики протидії поліграфологічній перевірці, способи виявлення й припинення таких спроб". Науково-прикладні дослідження яких були високо оцінені іноземними відомими поліграфологами-рецензентами та опубліковані у відповідних рецензованих професійних наукових виданнях - European polygraph (гол.ред. - Jan Widacki), Research Digest International Society of Polygraph Examiners (гол. ред. - James A. Matte).

3. Прийнято участь в організації та проведення в Україні двох потужних просвітницьких Вебінарів для вітчизняних поліграфологів з метою популярізації сучасних знань в галузі психології допиту людини та роботи на поліграфі задля підвищення професійної кваліфікації: 3 травня 2018 року - Вебінар за участю Стена Б. Уолтерса (Stan B. Walters) на тему "Kinesic інтерв'ю (допиту) та 28 січня 2019 року - Вебінар Міжнародного співтовариства поліграфологів за участю у якості лектора президента цієї організації Натана Гордона (Nathan J. Gordon) на тему "Сучасні системи обрахунку поліграм". Загалом значеними заходами охоплено близько 150 українських фахівців.

4. В 2018 році було розпочато міжнародне співробітництво з Міжнародним інститутом прикладної психології та гуманітарних наук (англ. - International Institute of Applied Psychology and Human Sciences associazione culturale), який знаходиться в Італії, а саме з його директором доктором Ігоре Вітале (Igor Vitale). За наслідком домовленостей у травні 2019 року участь у Міжнародному курсі кримінальної психології за темою "Статеві порушники та патологічний нарцисизм", який відбудеться у Римі та Мілані прийме український психолог, поліграфолог Шаповалов В.О.

5. На при кінці 2018 року розроблено та з лютого 2019 року розпочато штучно-серійне виробництво корисної моделі для поліграфологів повністю відповідаючої міжнародним вимогам до портативних (стаціонарних) поліграфологічних стільців: Mobi–підлокітників Polygraph, які встановлюються на звичайний офісний стілець моделі ISO (Призма), що є традиційним та поширеним у світі стільцем, зробленим на класичній металевій базі з чотирма ніжками із загальною вартістю виробу, яка не перевищує 70 доларів США та дорівнює - 1830 гривень. Замовлення можна зробити за посиланням - https://forms.gle/cSYYpbsgVXBW3X6e6 

6. В лютому 2019 року на базі створеного Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі спільно з представниками зацікавлених правоохоронних органів розпочато цикл наукових лабораторних досліджень з метою отримання даних для внесення українського вкладу в світову скарбницю знань в галузі психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. Перша робоча гіпотеза: фактичні дані, які відображаються на поліграмі є ВІДНОСНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ, які можуть мати відмінні показники при використанні різних моделей поліграфів. Оскільки вказана діяльність є тільки розпочатою, то запрошуються до співпраці всі зацікавлені дослідники! На теперішній час запропоновано близько 10 різних наукових гіпотез досліджень, які будуть опубліковані незабаром.

7. За ініціативи Міжнародного співтовариства поліграфологів та особисто президента цієї професійної організації Натана Гордона, організовано та планується до проведення 25-26 травня 2019 в місті Києві Міжнародний навчально-методичний семінар на тему "Ефективні техніки інтерв’ю (допиту) і тестування на поліграфі у кадровій роботі і розкритті злочинів", лектор - Н. Гордон, президент Міжнародного співтовариства поліграфологів, екс-президент Американської асоціації поліграфологів в 2010-2011 роки). Реєстрація за семінар можлива за посиланням - https://goo.gl/forms/LNmdKYZmmowtROXt1

Цілком зрозуміло, що національна інструментальна детекція прихованої інформація не може існувати ізольовано, тобто тільки в межах окремої держави, оскільки вона активно не виконуватиме свої функції забезпечення належної якості проведення сучасних психофізіологічних досліджень на поліграфі поза інтеграцією з міжнародною спільнотою. Тому необхідне міжнародне співробітництво з метою обміну досвідом, врахування сучасних досягнень науки і техніки, виключення дублювання науково-методичного забезпечення, у тому числі із створенням зайвих державних стандартів, на прикладі ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови», який здебільшого маючі велику кількість помилок лише ускладнює розвиток в Україні експертної психофізіології. Інструментальна детекція прихованої інформації різних держав повинна відповідати національним принципам та міжнародним правовим і професійним стандартам. Результати досліджень на поліграфі фахівців-поліграфологів однієї держави, повинні мати однакову, зрозумілу надійність та валідність (допустимість) для фахівців іншої держави.

Отже, підводячи підсумок, можна зробити висновок, що інтеграційні процеси в експертній психофізіології, як зараз прийнято називати діяльність з проведення досліджень із застосуванням поліграфа сприяють гармонізації та вдосконаленню національних досягнень в цій сфері, розвитку теоретичних основ психофізіологічних досліджень, виробленню єдиних методичних рекомендацій з їхнього проведення, вдосконаленню поліграфологічної діяльності, підвищенню професійної майстерності українських поліграфологів, міжнародному визнанню національних висновків за результатами таких досліджень. Саме тому слід використовувати науковий та технічний потенціал міжнародних поліграфологічних організацій, оскільки реалізація інтеграції інструментальної детекції прихованої інформації матиме наслідком гармонізацію та вдосконалення національної компетенції та нормативних документів і теоретичних основ психофізіолоічного дослідження на поліграфі, вироблення єдиних методичних рекомендацій в цій діяльності, отримання міжнародного визнання реультатів роботи поіграфологів у цілому, вдосконалення діяльності у галузі експертної психофізіології, підвищення професійної майстерності поліграфологів як державних структур, так і приватних практик в Україні. 

Подальша робота щодо впровадження міжнародних поліграфологічних практик в Україні триває!

к.психол.н., доц. Назаров О.А.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).