Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1473

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Орлеан А.М.
ВИКОРИСТАННЯ УРАЗЛИВОГО СТАНУ ЯК ФОРМА ВПЛИВУ НА ОСОБУ З МЕТОЮ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 2
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА:
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Линник С.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ

РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА

Дурас С.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА НА ПОЛИГРАФЕ (ДЕТЕКТОРЕ ДЖИ) КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ КАДРОВЫХ РИСКОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА)

РОЗДІЛ 4
ПРАВОВЕ ТА НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Семенков Є. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДВОДУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ 5
ТОЧКА ЗОРУ ФАХІВЦЯ

Илейко В. Г., Канищев А. В.
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УКРАИНЕ

Луцький А.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ НА ДОСУДОВІЙ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

РОЗДІЛ 6
ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Озерський I. B.
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СВІТЛІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 7
СТОРІНКА ВЧЕНОГО

Поваренков Ю.П., Черноморец Е.Г.
ЛОЖЬ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Луцький І. М.
ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

РОЗДІЛ 8
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СПІВРОБІТНИЦТВО

Назаров О.А.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИГРАФОЛОГОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИРА

ПОЛНЫЙ СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ASTM В ОБЛАСТИ ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ (ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА)

РОЗДІЛ 9
НОВИНИ НАУКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НОМЕРА НАУЧНОГО ЖУРНАЛА “ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ” ЗА ГОДЫ 1980-1999