Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 551

6-7 лютого 2020 року на базі Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса відбулося засідання круглого столу «Проблеми реформування базового законодавства України з питань експертного забезпечення правосуддя». - повідомляє ХНДІСЕ. Мета заходу – обговорення пропозицій з проблематики судово-експертної діяльності щодо внесення змін до законодавства про судову експертизу. Тематика заходу викликала жваві дискусії. Учасники круглого столу активно обговорювали проблемні питання за темою заходу та прийняли відповідні рішення. За результатами діяльності круглого столу планується публікація збірника матеріалів. На заході лунало багато цікавих виступів. Від громадської професійної організації "Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка" на круглому столі приймав участь, директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович з темою доповіді: "Складнощі та шляхи побудови самоврядування судових експертів в Україні". 

Із вступним словом захід відкрив директор Харківського НДІСЕ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Миколайович Клюєв. У своїй промові він відзначив, що тема заходу є суспільно-значущою, наголосив на важливості комплексного підходу до реформування базового законодавства з питань експертного забезпечення правосуддя.

У роботі засідання круглого столу взяли участь представники Національної академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, Харківського НДЕКЦ, Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного медичного університету, «Європейської поліцейської асоціації України», Всеукраїнської громадської організації «Союз експертів України», громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» та інші.

Складнощі та шляхи побудови самоврядування судових експертів в Україні: тези доповіді на засіданні круглого столу «Проблеми реформування базового законодавства України з питань експертного забезпечення правосуддя» 6-7 лютого 2020 року у Харкові директора Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, кандидата психологічних наук, доцента Назарова Олега Анатолійовича. 

Текст тез виступу пропонується для ознайомлення: