Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 629

30 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення самопредставництва Президента та створених ним допоміжних держорганів у судах України. Відповідний документ опублікований на сайті глави держави. Так, згідно указу Президента України, самопредставництво Президента України та створених ним для виконання своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, їх посадових та службових осіб у судах України здійснюється Офісом Президента України через Головне управління представництва інтересів Президента України в судах Директорату з питань правової політики Офісу Президента України, працівники якого без окремого доручення беруть участь у справах з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України "Про виконавче провадження" позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження. самопредставництво Президента України та створених ним для виконання своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, їх посадових та службових осіб у судах України здійснюється Офісом Президента України через Головне управління представництва інтересів Президента України в судах Директорату з питань правової політики Офісу Президента України, працівники якого без окремого доручення беруть участь у справах з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України "Про виконавче провадження" позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нормативні документи:

Указ Президента №162/2020 від 30 квітня 2020 року «Про забезпечення самопредставництва Президента України та створених ним допоміжних органів і служб у судах України». - URL: https://www.president.gov.ua/documents/1622020-33549 

Довідково: що таке самопредставництво? На думку, Юрій Колос - «Василь Кісіль і Партнери, ЮФ» радник, адвокат, Микита Жуков - «Василь Кісіль і Партнери, ЮФ» юрист яку вони виклали в статті «Представництво юридичної особи в суді її працівником: чергові зміни» 14 листопада 2019 на порталі Yur-Gazeta.com - законодавство України надає можливість особі як особисто звертатися до суду, представляти свої інтереси самостійно та діяти від власного імені, так і вчиняти відповідні дії через свого представника. Самостійна участь особи від власного імені у судовому процесі є самопредставництвом.

На відміну від фізичної особи, яка може здійснювати будь-які дії, в тому числі і процесуальні, безпосередньо, юридична особа відповідно до ч. 1 ст. 92 ЦК України набуває цивільні права та обов'язки і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. До таких органів належать правління, загальні збори, виконавчий орган (одноосібний чи колегіальний), наглядова рада, в залежності від організаційно-правової форми юридичної особи.

Таким чином, самопредставництво у судовому процесі здійснюється юридичною особою через свої органи, а саме через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (ч. 3 ст. 56 ГПК України, ч. 3 ст. 58 ЦПК України, ч. 3 ст. 55 КАС України).

Чим самопредставництво відрізняється від представництва?

Відповідно до ч. 1 ст. 237 ЦК України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Цивільний кодекс розрізняє представництво за законом та за довіреністю.

Представництво за довіреністю, у свою чергу, відповідно до ст. 244 ЦК України може ґрунтуватися на договорі або на акті органу юридичної особи.

Відповідно до ст. 62 ЦПК України, ст. 60 ГПК України, ст. 59 КАС України повноваження представника юридичної особи підтверджуються довіреністю такої особи, що видана за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами або ордером.

Враховуючи вказане, працівник, який представляє інтереси юридичної особи в суді за довіреністю є представником, а на відповідні відносини, що виникають між ним та юридичною особою не поширюється дія інституту самопредставництва.

Вказаний висновок підтверджується практикою Верховного Суду. Зокрема, Велика Палата Верховного Суду за результатом розгляду справи № 910/23346/16 дійшла висновку, що особи, які представляють юридичну особу за довіреністю і виконують процесуальні дії на підставі наданих їм довіреністю повноважень, виступають від імені цієї особи як довірителі, а не в порядку самопредставництва.

Змішування понять

Як вказано вище, законопроект суттєво розширює перелік осіб, які мають право представляти юридичну особу в суді, а саме: «юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) тощо (самопредставництво юридичної особи), або через представника».

На відміну від чинної редакції, яка дозволяє здійснювати самопредставництво лише керівнику та членам виконавчого органу, проект поширює це право фактично на будь-яку особу, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи на підставі певного документа.

По-перше, це суперечить загальним нормам цивільного права, відповідно до яких юридична особа у порядку самопредставництва діє через свої органи на підставі статутних документів або закону, а не через інших осіб, зокрема, працівників, які діють на підставі трудового договору (контракту). Працівник може представити інтереси юридичної особи лише на підставі довіреності, а отже в межах відносин представництва.

По-друге, виходячи із наведеного формулювання норми, юридична особа може уповноважити будь-яку особу на підставі довіреності представляти юридичну особу в суді і вважати це самопредставництвом, а не представництвом. Вказана ситуація можлива внаслідок того, що норма у законопроекті не містить ані вичерпного переліку осіб («іншу особу»), ані вичерпний перелік документів, на підставі яких здійснюється самопредставництво («тощо»).

Наведений приклад ілюструє недосконалість запропонованої норми та можливе змішування понять «самопредставництва» та «представництва» юридичної особи. Якщо відкинути теоретичну складову проблеми, то на практиці застосування вказаної норми створюватиме колізії, оскільки даватиме можливість ігнорувати «адвокатську монополію» і відповідні норми Конституції України, призначаючи представниками юридичних осіб в суді сторонніх осіб (не працівників) на підставі довіреності в порядку «самопредставництва».

Висновок або що з цим робити?

На наше переконання, зміни до процесуальних кодексів стосовно зміни правил представництва юридичних осіб у суді повинні вноситися системно із вирішенням ініціативи про скасування адвокатської монополії, оскільки обидва питання нерозривно пов’язані між собою. Недопустимою є ситуація, коли норми Конституції України передбачають «адвокатську монополію» на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у суді, а процесуальні кодекси містять норми, які нівелюють відповідні положення Конституції, через безпідставне розширення поняття «самопредставництво юридичної особи».

Враховуючи те, що процедура внесення змін до Конституції України стосовно скасування адвокатської монополії вже розпочата і отримано відповідний позитивний висновок Конституційного Суду України, актуальність законопроекту 2261 викликає багато запитань. Адже, в умовах відсутності адвокатської монополії, для чого надавати право здійснювати самопредставництво фактично всім працівникам юридичної особи? Хіба не достатньо інституту представництва для вирішення цього питання?

Якщо припустити, що законодавець хотів у цілому переглянути інститут самопредставництва юридичної особи, то відповідні зміни не могли обмежуватися лише процесуальними кодексами, а повинні мати системний характер та змінювати в першу чергу цивільне та корпоративне законодавство, а вже потім - процесуальне.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).