Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1290

В соответствии со статьями 10 и 13 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", статей 84-88 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-ХІV, с целью усовершенствования порядка проведения служебных расследований и служебных проверок в отношении военнослужащих Службы безопасности Украины 04 февраля 2016 года приказом Службы безопасности Украины от 04.02.2016 № 45 была утверждена Инструкция о порядке проведения служебных расследований и служебных проверок в отношении военнослужащих Службы безопасности Украины. В которой, в частности, в первые, в открытом документе, была указана возможность проведения опроса лица, с его согласия, с использованием полиграфа. Инструкция была зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 2 марта 2016 года под № 328/28458.

Согласно пункта 6 Инструкции о порядке проведения служебных расследований и служебных проверок в отношении военнослужащих Службы безопасности Украины: должностные лица, которым поручено проведение служебного расследования, в ходе опроса лица, с его согласия, могут применять средства аудио- и / или видеотехники с целью фиксации его объяснений (абзац первый пункта 6). Опрос лица, с его согласия, может проводиться с использованием полиграфа в соответствии с законодательством (абзац второй пункта 6). Решение о целесообразности проведения опроса с использованием полиграфа принимается должностным лицом, которое назначило служебное расследование (абзац третий пункта 6). 

Полный текст Инструкции находится на официальном веб-портале Верховного Совета Украины (язык оригинала - украинский) - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0328-16 

Для справки: Обучение специалистов по проведению психофизиологических исследований с использованием полиграфа в сфере обеспечения безопасности государства для потребностей Службы безопасности Украины проводит, начиная с 2012 года, Национальная академия Службы безопасности Украины в соответствии с полученной образовательной лицензией, выданной Министерством образования и науки Украины по осуществлению подготовки в данном направлении  деятельности.

 

По материалам http://zakon5.rada.gov.ua

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).