Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 222

Подання суб’єктом господарювання недостовірних даних у документах, долучених до заяви про отримання ліцензії, є підставою для відмови у наданні такої ліцензії, а видана на підставі таких документів ліцензія підлягає анулюванню.

Про це зазначив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши у касаційному порядку адміністративну справу за позовом фізичної особи до Міністерства охорони здоров’я України, за участю третіх осіб: комунального медичного закладу та Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

Суть справи полягає в тому, що фізична особа звернулася з адміністративним позовом до суду, у якому, зокрема, просила анулювати ліцензію, видану МОЗ комунальному медичному закладу на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також здійснити відшкодування йому (позивачеві) моральної шкоди, завданої протиправними діями МОЗ України. Особа вважає дії МОЗ України щодо видачі такої ліцензії протиправними й такими, що порушують право на отримання якісних медичних послуг, оскільки під час проведення перевірки дотримання цим медзакладом ліцензійних умов провадження господарської діяльності було виявлено недостовірні дані у документах для отримання ліцензії.

Зі свого боку МОЗ послалося на те, що під час видачі медзакладу ліцензії не було відомо про недостовірність відомостей, зазначених у документах, поданих для отримання ліцензії, така недостовірність була виявлена лише під час проведення перевірки дотримання ліцензійних умов.

Рішенням суду першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, позов задоволено частково: визнано протиправними дії МОЗ України щодо надання комунальному некомерційному підприємству ліцензії на провадження медичної практики; зобов’язано Міністерство прийняти рішення про анулювання цієї ліцензії та стягнуто з відповідача на користь фізичної особи моральну шкоду у розмірі 10 тис. грн.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду погодився з такими рішеннями судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Суд касаційної інстанції виходив із положень ст. 11 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (чинного на час виникнення спірних правовідносин), зі змісту якої вбачається, що однією з підстав для відмови у наданні ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики є недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії.

Згідно із п. 2.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом МОЗ України від 2 лютого 2011 року № 49 (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), медпрактика провадиться на підставі ліцензії та за умови: наявності приміщень, що відповідають установленим санітарним нормам і правилам; наявності приладів, обладнання, оснащення відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення; укомплектованості працівниками відповідно до розділу III цих Ліцензійних умов; наявності умов для вільного доступу осіб з інвалідністю.

Верховний Суд врахував, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є, зокрема, акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.

Виходячи з того, що на момент звернення до МОЗ України із заявою про видачу ліцензії існували обставини, які були підставою для відмови у видачі ліцензії, а саме наведення недостовірних даних у документах, суд касаційної інстанції погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що дії МОЗ України щодо видачі ліцензії є протиправними, а видана на підставі недостовірних даних ліцензія підлягає анулюванню. Колегія суддів КАС ВС також погодилась із судами попередніх інстанцій щодо розміру моральної шкоди, належного до відшкодування МОЗ України.

Верховний Суд також акцентував на тому, що у силу вимог ст. 49 Конституції України та ч. 1 ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» кожному гарантується право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, а тому охорона здоров’я є специфічною сферою, яка перебуває під особливим державним контролем.

Постанова Верховного Суду від 8 вересня 2020 року у справі № 826/1001/17 (адміністративне провадження № К/9901/23006/19, № К/9901/26793/19) – http://reyestr.court.gov.ua/Review/91504012.

Вища рада правосуддя


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).