Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 84

Члени Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов, Оксана Блажівська та Інна Плахтій взяли участь у черговому засіданні робочої групи з питань належного фінансування судової влади в Україні при Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики.

Учасники робочої групи обговорили, з-поміж іншого, концепцію законопроєкту, спрямованого на врегулювання статусу помічника судді та спрощення процедури добору суддів для подолання кадрового дефіциту, зокрема за рахунок помічників суддів.

За словами виконувача обов’язків Голови ВРП Віталія Саліхова, у проєкті закону має бути передбачено, що при доборі кандидатів на посаду судді слід віддавати перевагу саме помічникам суддів, оскільки під час роботи в судах вони отримують знання, практичні навички і не потребують додаткової підготовки у Національній школі суддів України. Член ВРП наголосив на необхідності скорочення до одного місяця терміну навчання кандидатів на посаду судді із числа помічників суддів.

«Не потрібно навчати 2–3 роки помічника, який працює в суді 5–6 років і бачить себе суддею. Під час роботи в суді перевірені професійні та моральні якості людини. Надавши преференції помічникам, ми вирішимо питання щодо кадрового забезпечення судової системи. Необхідно максимально сприяти тим, хто має чотири- або п’ятирічний досвід роботи у суді, через місяць пройти тести з усіх галузей права», – зазначив Віталій Саліхов.

Член ВРП також наголосив: «Ми наполягаємо на унеможливленні впливу людського чинника під час перевірки завдань кваліфікаційних іспитів. Має бути застосований досвід Польщі – використання системи тестування з різними варіантами відповідей».

Як зауважив Віталій Саліхов, саме Вища рада правосуддя є тим органом, який відповідає за формування доброчесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів.

Таким чином, враховуючи зауваження ВРП, у проєкті закону доцільно передбачити:

  • віддання переваги при призначенні на посаду судді помічникам суддів, які мають стаж роботи не менше 4–5 років, та квотний принцип їх призначення, а саме близько 50 % від загальної кількості;
  • скорочення до одного місяця терміну навчання кандидатів на посаду судді із числа помічників суддів;
  • складення фінального іспиту у вигляді комп’ютерного тестування без залучення до перевірки результатів іспитів викладачів.

Член ВРП Оксана Блажівська зазначила, що Рада в цілому підтримує підготовку такого проєкту закону, який би дав змогу спростити процедури добору суддів для подолання кадрового дефіциту та заощадження фінансових ресурсів держави.

Оксана Блажівська також підтримала позицію, на якій наголошувала неодноразово, щодо квотного принципу заповнення посад суддів, згідно з яким половина посад має належати особам із відповідним досвідом – помічникам суддів.

Окрім того, член ВРП погодилась із тим, що заради скорочення строків тривалості конкурсних процедур та дотримання принципу справедливості людський фактор має бути повністю усунуто з процесу перевірки практичних завдань. Зокрема, кандидату має бути запропоновано фабулу справи та варіанти відповіді для обрання найбільш правильної.

«Будь-яка законодавча пропозиція має бути розроблена з урахуванням того, що закон буде застосовуватись у складних умовах воєнного стану та після війни. Розуміння обсягу потреби в кількості суддів (у розрізі інстанційності та спеціалізації) сформується поступово, оскільки запит на кількість суддів у кожному конкретному регіоні має формувати суспільство», – зауважила Оксана Блажівська.

Законопроєкт в запропонованій редакції передбачає тривале навчання кандидатів з виплатою стипендії. На думку Оксани Блажівської, в умовах сьогодення державі буде складно виконати цю норму. Вона зазначила, що для помічників суддів навчальна програма має бути скорочена до місяця. Окрім того, з метою економії бюджетних коштів навчання не має передбачати грошову компенсацію кандидатам. Обов’язковою умовою також має бути необхідність перевірки кандидата на рівень володіння державною мовою.

Член ВРП Інна Плахтій підтримала вказані зауваження до законопроєкту та зазначила, що у висновках Консультативної ради європейських суддів передбачені лише тестові завдання та відсутні рекомендації щодо написання проєктів рішень під час складання іспиту.

Інна Плахтій також зауважила, що потребує доопрацювання послідовність етапів добору кандидатів, передбачена законопроєктом. На її переконання, після подання документів кандидатами доцільно здійснити їх підготовку у Національній школі суддів України, після чого провести дворівневий іспит та співбесіду.

Крім того, як зазначила член ВРП, запропонованим документом не передбачено вирішення питання щодо завершення добору кандидатів на посаду судді 2019 року.

Під час засідання Віталій Саліхов також наголосив, що наразі потребує нагального вирішення проблема щодо виплати винагороди присяжним за виконання ними обов’язків у суді.

Член ВРП повідомив, що вже два місяці до ВРП звертається суд, де вже вісім років розглядалася так звана справа Майдану. На цей час триває стадія дебатів, після чого судді підуть до нарадчої кімнати.

Упродовж семи місяців присяжним не виплачуються кошти у зв’язку з віднесенням таких виплат згідно із законодавством до четвертої черги, хоч це фактично оплата роботи судді, оскільки під час здійснення правосуддя присяжний за статусом прирівнюється до судді.

ВРП спільно з Державною судовою адміністрацією України зверталися із цього приводу до Державної казначейської служби України.

Віталій Саліхов закликав учасників засідання вплинути на цю ситуацію в межах повноважень, профінансувати присяжних та завершити розгляд справ, які мають значне суспільне і політичне значення.

«Якщо строк повноважень присяжних закінчиться, суддя буде змушений розглядати справу із самого початку. До нас звертаються багато судів, де присяжні не отримують коштів взагалі», – зауважив Віталій Саліхов.

Обговорюючи інші поточні питання фінансування судової влади та шляхи врегулювання проблемних питань фінансування судів, Оксана Блажівська запропонувала учасникам робочої групи до обговорення пропозицію щодо внесення зміни до моделі сплати судового збору, а саме передбачити повернення на рахунок суду відразу після сплати судового збору певної суми коштів, які б могли бути спрямовані на задоволення нагальних потреб суду.

За результатами засідання учасники робочої групи узагальнять свої пропозиції до обговорюваних ініціатив для подальшого розгляду.

Вища рада правосуддя


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).