Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 497

З метою впорядкування вартості проведення експертиз у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юст установив вартість однієї експертогодини у 2020 році. Так, відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 року № 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" (зі змінами) та з метою впорядкування вартості проведення експертиз у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України з урахуванням індексу споживчих цін за 2019 рік вартість однієї експертогодини у 2020 році становить 163,44 грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 передбачено встановлення вартості однієї експертогодини щороку станом на 1 січня з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за відповідний період.

Нормативні документи:

1. Наказ Міністерства юстиції України від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році" - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-20 

2. Постанова кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п