Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2889

19 липня 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києві відкрив провадження в адміністративній справі №640/19542/21 за позовом Ірхіна Юрія Борисовича, завідувача відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Міністерства юстиції України (далі по тексту - відповідач), в якому просить визнати протиправним та не чинним розділ VI Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року №301/5 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції №767/5 від 18 березня 2016 року, №624/5 від 05 березня 2018 року, №82/5 від 10 січня 2019 року, №337/5 від 03 лютого 2020 року, №1203/5 від 26 березня 2020 року, №1540/5 від 28 квітня 2020 року, №243/5 від 20 січня 2021 року, №2117/5 від 10 червня 2021 року), а саме розділ щодо притягнення судових експертів Міністерства юстиції до дициплінарної відповідальності. За рішенням суду від 19.07.2021, Міністерство юстиції зобов`язано відповідно до вимог статті 264 Кодексу адміністративного судочинства України, опублікувати оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі у виданні, в якому оскаржуваний нормативно-правовий акт був або мав бути офіційно оприлюднений. Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи. Оголошення повинно бути опубліковано не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання. Вказана проблема може мати системний характер та відноситись також і до інших  міністерств і відомств, де є експертні служби в Україні, наприклад МВС України, оскільки там судових експертів МВС до дисциплінарної відповідальності також притягують на підставі відповідного Положення, яке затверджене лише наказом МВС України. До гралися у нормативні документи. 

Довідково: завідувача відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Ірхіна Юрія Борисовича в продовж 2020-2021 років було два рази притягнуто до дисциплінарної відповідальності по резонансним справам, у вигляді - 1) «Попередження» (31.08.2020) та 2) «Призупинення дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за експертною спеціальністю 14.1 Психологічні дослідження на строк 6 місяців» (25.05.2021).

«Попередження» (2020 рік). Підстава: рішення Дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 31.08.2020 року, протокол №1 з підстав порушення пункту 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами) при складанні Ірхіним Ю.Б. висновків експертів комплексної судової психологічної та портретної експертизи від 21.11.2019 № 31170/31171/19-61/31208/19-35, від 11.12.2019 № 28255/19-35/33653/19-61, від 11.12.2019 №27852/19-35/28128/19-61 у кримінальній справі порушеної за фактом вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Призупинення дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за експертною спеціальністю 14.1 Психологічні дослідження на строк 6 місяців» (2021 рік). Підстава: рішення Дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 25.06.2021 року, протокол №1/1 з підстав недотримання положень: нормативно правових актів з питань судово-експертної діяльності - частини 3 статті 8. пункту 1 частини 1 статті 12 Закону України «Про судову експертизу»; пункту 1.4, абзацу 4 пункту 2.2, абзацу 5 пункту 2.3 інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5; методик проведення судових експертиз - Розділу 1; абзаців 1, 2 Розділу 7; абзацу 1 Розділу 9.1; абзаців 1-2 Алгоритму 5 Розділу 9.1; Розділу 9.2; Розділів 9.2.1, 9.2.2, .9.3; Методики психологічного дослідження у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди (реєстраційний код 14.1.75); пунктів 6.1, 6.4, 6.6, 6.9, 6.11 розділу VI Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 при складанні Ірхіним Ю.Б. висновку експертів комісійної судової психологічної експертизи від 15.10.2020 № 19081/19082/20-61 у справі щодо стягнення за спричинену моральну шкоду через нібито екологічне забруднення ГО "Стоп Шлам» до Миколаївського гліноземного заводу.

21 липня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд у справі № 640/25364/20, своєю постановою, визнав протиправним рішення Дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 31.08.2020 (протокол № 1 від 31.08.2020) про оголошення Ірхіну Ю.Б. дисциплінарного стягнення у вигляді «Попередження». Наразі судовий процес триває, оскільки Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України подано касаційну скаргу до Касаційного адміністративного суду Верховного Суду.

19 липня 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києві ознайомившись із позовною заявою Ірхіна Ю.Б. до Міністерства юстиції України (далі по тексту - відповідач), в якому позивач просить визнати протиправним та не чинним розділ VI Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року №301/5 встановив, що позивачем заявлено позовні вимоги, які згідно статей 12 та 257 Кодексу адміністративного судочинства України належить розглядати за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до частини першої статті 179 Кодексу адміністративного судочинства України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. 

Відповідно до частини дев`ятої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу. Враховуючи викладене, керуючись статтями 12, 159-168, 171, 179 257 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києві ухвалив наступне рішення:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі №640/19542/21 за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13) про визнання протиправним та не чинним розділу VI Положення.

2. Справу буде розглядати суддя Кузьменко В.А. в порядку загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання на 13 вересня 2021 року о 15 год. 30 хв.

4. Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань №35.

5. Зобов`язати відповідача, відповідно до вимог статті 264 Кодексу адміністративного судочинства України, опублікувати оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі у виданні, в якому оскаржуваний нормативно-правовий акт був або мав бути офіційно оприлюднений. Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи. Оголошення повинно бути опубліковано не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання.

6. Запропонувати відповідачу у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відзив на позовну заяву, відповідні докази, на які він посилається при його обґрунтуванні проти наведених позивачем обставин та правових підстав позову, оформлений відповідно до положень частин другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

7. Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

8. Запропонувати позивачу у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання відзиву відповідача на позовну заяву подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відповідь на відзив та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

9. Запропонувати відповідачу у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання відповіді позивача на відзив подати до Окружного адміністративного суду міста Києва заперечення проти відповіді на відзив, оформлені відповідно до положень частин другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

10. Копію ухвали про відкриття провадження направити особам, які беруть участь у справі.

11. Попередити осіб, які беруть участь у справі, що кожен доказ має бути засвідчений відповідно до пункту 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 року №55.

12. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/  

Деякі аргументи на підтвердження позову Ірхіна Ю.Б., які можуть бути віднесені і до інших міністерств, наприклад МВС України та центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 №4038-ХІІ судовий експерт на підставах і в порядку, передбачених законодавством, може бути притягнутий до юридичної відповідальності.

Частиною першої статті 17 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що для присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів створюються експертно-кваліфікаційні комісії при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.

Частиною третьої статті 17 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України утворюється ЛИШЕ для присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям чи позбавлення кваліфікації судового експерта фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

«Положенням про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів», яке затверджене наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 №301/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за №249/26694 (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин, Положення №301/5) визначено:

- ЦЕКК є колегіальним органом, що діє при Міністерстві юстиції України (пункту 1 Розділу ІІ);

- Основними завданнями ЦЕКК зокрема є розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів (підпункт 6 пункту 2 Розділу ІІ).

- ЦЕКК діє у складі кваліфікаційної і дисциплінарної палат. Дисциплінарна палата ЦЕКК виконує завдання, передбачені підпунктами 5, 6 пункту 2 цього розділу (пункт 3 Розділу ІІ);

- Відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» атестовані судові експерти за порушення вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності (пунктом 1 розділу VI Положення).

Законами України не визначено видів дисциплінарної відповідальності та підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів. Таким чином відсутня можливість застосування дисциплінарного стягнення до судового експерта на теперішній час в Україні взагалі.

Відповідно до пункту 22 статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Надаючи тлумачення наведеній нормі, Конституційний Суд України в Рішенні від 30.05.2001 №7-рп/2001 (справа про відповідальність юридичних осіб) дійшов висновку, що положення пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України треба розуміти так, що ним безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності. За цим положенням виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, а також діяння, що є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями як підстави кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності, та відповідальність за такі діяння. Зазначені питання не можуть бути предметом регулювання підзаконними нормативно-правовими актами.

У цьому Рішенні Конституційний Суду України на підставі аналізу норм Основного закону України, які передбачають відповідальність, висловив правову позицію, відповідно до якої за своїм змістом пункт 22 частини першої статті 92 Конституції України спрямований не на встановлення переліку видів юридичної відповідальності. Ним визначено, що виключно законами України мають врегульовуватись засади цивільно-правової відповідальності (загальні підстави, умови, форми відповідальності тощо), підстави кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності - діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями (основні ознаки правопорушень, що утворюють їх склад), та відповідальність за них. У такий спосіб Конституція України заборонила врегульовувати зазначені питання підзаконними нормативно-правовими актами та встановила, що лише Верховна Рада України у відповідному законі має право визначати, яке правопорушення визнається, зокрема, адміністративним правопорушенням чи злочином, та міру відповідальності за нього.

У статті 14 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 №4038-ХІІ передбачено, що судовий експерт може бути притягнутий до юридичної відповідальності на підставах і в порядку, передбачених законодавством.

Отже, застосування до судових експертів виду дисциплінарної відповідальності, який визначений не законом України, а нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України - не відповідає пункту 22 статті 92 Конституції України з урахуванням тлумачення, наданого Конституційним Судом України в Рішенні від 30.05.2001 №7-рп/2001 (справа про відповідальність юридичних осіб).  У такий спосіб Конституція України заборонила врегульовувати зазначені питання підзаконними нормативно-правовими актами та встановила, що лише Верховна Рада України у відповідному законі має право визначати, яке правопорушення визнається, зокрема, адміністративним правопорушенням чи злочином, та міру відповідальності за нього. Окрім того, у зазначеному Рішенні, Конституційний Суд зазначив наступне: «Конституція України встановила, що склад правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності та заходи державно-примусового впливу за його вчинення визначаються виключно законом, а не будь-яким іншим нормативно-правовим актом, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення, та бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (статті 58, 61, пункти 1, 22 частини першої статті 92 Конституції України).

В Законі України «Про судову експертизу» відсутні норми, де би визначались діяння, які є дисциплінарними правопорушеннями (основні ознаки правопорушень, що утворюють їх склад). Не містить таких норм і Положення №301/5 в частині визначення діянь, за вчинення яких експерт міг би притягуватись до дисциплінарної відповідальності, наприклад у вигляді попередження, на томість є лише їх перерахування без закріплення за ними основних ознак того або іншого правопорушення, що і утворює їх склад. Закон, який би передбачав відповідальність експерта за вчинення дисциплінарного правопорушення під час здійснення ним експертної діяльності в Україні відсутній. Положення №301/5 в силу вимог Конституції України не може підміняти собою Закон, який би визначав склад правопорушення як підставу притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності та заходи державно-примусового впливу за його вчинення!!!!!!!!!

Все вищенаведее вже підтримали та поклали в основу судових рішень Окружний адміністративний суд міста Києві від 19.05.2021 та Шостий апеляційний адміністративний суд від 29.07.2021 у справі № 640/27721/20 про визнання протиправним та скасування рішення Дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 31.08.2020 (протокол № 2 від 31.08.2020) про оголошення Семенцю А.В. дисциплінарного стягнення у вигляді «Попередження». Наразі судовий процес триває, оскільки Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України подано касаційну скаргу до Касаційного адміністративного суду Верховного Суду.

Поряд з цим, Закон України «Про судову експертизу» містить наступні положення.

Стаття 8. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності 

Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ покладаються на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. {Частина перша статті 8 в редакції Закону № 1992-IV від 09.09.2004}

Стаття 14. Відповідальність судового експерта

Судовий експерт на підставах і в порядку, передбаченими законодавством, може бути притягнутий до юридичної відповідальності. {Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

Стаття 17. Експертно-кваліфікаційні комісії

Для присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів створюються експертно-кваліфікаційні комісії при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.

З листопада 2019 року в Україні триває судово-експертна реформа яка була ініційована 8 листопада 2019 року Президентом України Володимирем Зеленським одночасно з підписанням Указу Президента №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави». Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України до 31 грудня 2020 року мав розробити законопроєкти та внести на розгляд Верховної Ради України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових експертиз. Проте, з вказаним Указом Президента України, станом на 09.08.2021 року, не змогли впоратися керівники жодного міністерства або центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність в державі.

Раніше повідомлялося, За даними реєстру судових рішень протягом 2016-2021 років через неправомірні дії керівництва експертів МВС України стосовно підлеглих експертів НДЕКЦ, судами було стягнуто з НДЕКЦ МВС України в областях, грошові кошти в сумі більше 360 тисяч гривень - https://expertize-journal.org.ua/all-news/5407-za-danimi-reestru-sudovikh-rishen-na-protyazi-2019-2021-rokiv-cherez-nezakonni-zvilnennya-prityagnennya-do-ditsiplinarnoji-vidvipodalnosti-ekspertiv-kerivnitstvom-ekspertiv-mvs-ukrajini-sudami-bulo-styagnuto-z-ndekts-mvs-ukrajini-v-oblastyakh-groshovi-koshti-na-zagalnu-sumu-369-tisyach-883-grivni-82-kopijki 

Використані джерела:

1. Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 липня 2021 року по справі 640/19542/21. - URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98429261 

2. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 21 липня 2021 року по справі 640/25364/20. - URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98581538 

3. Миколаївський глиноземний завод від 20 липня 2021, 13:45. Експертів, які допомагали рейдерам у атаці на МГЗ, покарав Мін'юст. URL: https://www.facebook.com/NGZcompany/posts/111777071189602 

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).

 16 июля 2024

Новини