Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1333

03 червня 2022 року в онлайн режимі відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди». Організацтор конференції: Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Робочими мовами конференції є українська, англійська. Модераторами конференції виступять: Елла Сімакова-Єфремян, заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України та Тетяна Єгорова, завідувач сектору криміналістичних та психологічних досліджень Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

3 червня 2022

Реєстрація учасників: 10:00—10:30

Відкриття конференції.

Вітальні слова: 10:30—11:00

Наукові доповіді: 11:00—15:00

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ

Доповіді — до 10 хв.

Повідомлення — до 5 хв.

Виступи під час обговорення доповідей — до 3 хв.

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

Наталія Ткаченко, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя, Міністерство юстиції України

СУЧАСНІ ПИТАННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Олександр Бандурка, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, Харківський національний університет внутрішніх справ 

ПРАВОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОСЯГАННЯ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ

Olga Cataraga, PhD in legal sciences, Director of the National Center of Judicial Expertise Ministry of Justice, Petr Petkovich, Deputy Director of the National Centre of Judicial Expertise Ministry of Justice, Lilian Belibov, Deputy Director of the National Centre of Judicial Expertise Ministry of Justice

THE ISSUE OF PSYCHOLOGICAL FORENSIC EXPERTISE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Юрій Чердинцев, доктор філософії у галузі права, директор Одеського НДІСЕ, Маргарита Журавльова, доктор філософії у галузі психології, завідувач лабораторії психологічних, мистецтвознавчих та інших видів досліджень Одеського НДІСЕ

УМОВНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНИХ СТРАЖДАНЬ

Павло Куфтирєв, кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат, керуючий партнер АО GRECO 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУДАМИ РОЗМІРУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У КОЛЕКТИВНИХ ПОЗОВАХ

Тетяна Єгорова, завідувач сектору Полтавського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Володимир Єгоров, кандидат медичних наук, лікар-психіатр Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О. Ф. Мальцева

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ГРУПОВИМИ ПОЗОВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Юрій Ірхін, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач відділу психологічних досліджень Київського НДІСЕ

ЮРИДИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ВИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТОВНОГО РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В МЕЖАХ ГРУПОВИХ (КОЛЕКТИВНИХ) ПОЗОВІВ

Олег Назаров, кандидат психологічних наук, доцент, судовий експерт психолог, директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЗАДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В УКРАЇНІ ЗА
НАСЛІДКОМ ВІЙСЬКОВОГО ОЗБРОЄНОГО НАПАДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

Олена Яцина, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри наук про здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

ЗАПОДІЯННЯ МОРАЛЬНИХ СТРАЖДАНЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Анатолій Шульга, доктор юридичних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ

ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬНА ШКОДА» У КОНТЕКСТІ РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ

Сергій Кушнарьов, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Михайло Матяш, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри загальної і медичної психології НМУ імені О. О. Богомольця, Володимир Сопов, соціальний психолог, адвокат, завідувач лабораторії діагностики моральної шкоди ГО «Спілка фахівців соціологічних та психологічних досліджень»

МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОВІДОМИХ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Олена Євдокімова, доктор психологічних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ

ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ЯКІ СТАЛИ ПОТЕРПІЛИМИ, СВІДКАМИ АБО УЧАСНИКАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ

Олександр Вакуленко, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Аліна Проскурня, кандидат психологічних наук, асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

ДО ПРОБЛЕМИ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧИ ГРОМАДІ

Наталія Алікіна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, психолог-консультант ТОВ «Центр судових експертиз «Альтернатива»

СУМНІВНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА В ПРАКТИЦІ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СПРАВАХ ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Вячеслав Андросюк, кандидат психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення Національної академії внутрішніх справ

ВCТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ: ПРАВО ТА ПСИХОЛОГІЯ

Максим Агулов, кандидат психологічних наук, завідувач Донецького відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Марина Міхеєва, завідувач сектору Донецького відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Світлана Дерев’янко, кандидат психологічних наук, доцент, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ОСОБИСТОСТІ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Маргарита Журавльова, доктор філософії у галузі психології, завідувач лабораторії психологічних, мистецтвознавчих та інших видів досліджень Одеського НДІСЕ, Яна Шеременко, судовий експерт лабораторії психологічних, мистецтвознавчих та інших видів досліджень Одеського НДІСЕ

ВІДЕОФІКСАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПІДЕКСПЕРТНОЇ ОСОБИ, ЯК ШЛЯХ ОПТИМИЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Наталія Мартиненко, доктор філософії з публічного правління та адміністрування, науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПРИЧИНЕНУ МОРАЛЬНУ ШКОДУ

Євген Підчасов, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Харківського національного педагогічного універcитету імені Г. С. Сковороди, доцент кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ, Надія Чепелєва, викладач кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ

ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПОДІЯНОЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Олена Перова, кандидат юридичних наук, Київське відділення Львівського НДІСЕ 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У СПРАВАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Валентин Фесюнін, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Тетяна Харіна, науковий співробітник ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Olga Cataraga, PhD in legal sciences, Director of the National Center of Judicial Expertise Ministry of Justice, Chisinau, Republic оf Moldova, Ina Fodor, Expert judicial, National Center for Judicial Expertise, Chisinau, Republic оf Moldova

THE PARTICULARITIES OF PSYCHOLOGICAL JUDICIAL EXPERTISE IN WARTIME

Ina Fodor, Expert judicial, National Center for Judicial Expertise, Chisinau, Republic Of Moldova 

THEORETICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL JUDICIAL EXPERTISECOMPENSATION FOR MORAL DAMAGES

Олег Щелкунов, адвокат, партнер АО GRECO

ВТРАТИ ЗДОРОВ’Я ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ОЦІНКИ З УРАХУВАННЯМ ВАРТОСТІ ЖИТТЯ

Олена Сліпець, старший науковий співробітник Полтавського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

ЩОДО МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ СТРАЖДАНЬ

Людмила Пилипенко, директор ПП «Профі-центр Стрельнікових», науковий керівник Науково-аналітичної експертної інституції при ВГО «Шлях українців»

РОЗРАХУНОК МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СПРАВАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Алла Чиж, аспірант відділу організації освітньо-наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ 

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНИЙ МЕТОД УСТАНОВЛЕННЯ ЗАВДАНОЇ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА ПРАВООХОРОНЦЯ

Ганна Левчук, старший судовий експерт Київського НДІСЕ

АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ ВИСНОВКІВ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СПРАВАХ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК ДОКАЗУ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Тетяна Тамакова, старший судовий експерт Київського НДІСЕ 

ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Ірина Савченко, завідувач сектору Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», Світлана Бабич, старший судовий експерт Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ЗА ПОЗОВАМИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Світлана Товкач, науковий співробітник ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ГРУПОВОГО ПОЗОВУ В УКРАЇНІ

Дар’я Акіменко, судовий експерт Сумського НДЕКЦ МВС України

ЗАГАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В УКРАЇНІ

Юлія Халявка, головний судовий експерт відділу досліджень у сфері інформаційних технологій Черкаського НДЕКЦ МВС України, Анна Тульвінська, судовий експерт відділу досліджень у сфері інформаційних технологій Черкаського НДЕКЦ МВС України

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕЖИВАННЯ ПСИХОТРАВМУВАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ ОСОБИСТІСТЮ

Юлія Бойчук, судовий експерт сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Львівського НДЕКЦ МВС України

ДОСЛІДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА ПОЗОВОМ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

Оксана Чепур, спеціаліст в області судової психологічної експертизи

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ГРОШОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПОТЕРПІЛОМУ В РЕЗУЛЬТАТІ ДІЇ ДЖЕРЕЛА
ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Марія Тіхонова, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ

ЕТИЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ЕКСПЕРТИЗ) ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ У ГАЛУЗІ СПОРТУ

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).