Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 678

08 серпня 2023 року було оголошено склад секцій Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерства юстиції України, який затверджений 08.08.2023 Головою президії НКМР при Мін'юсті України Наталією Ткаченко. До складу секцій включено всього 9 судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

За останні 3 роки це найменьша кількість допущених до складу секцій НКМР судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, раніше цей показник складав 18-20 осіб з числа судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2023 № 2111/5, Міністерство юстиції України обмежило кількість (не більше 2-х осіб) судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та які можуть взяти участь у роботі секцій науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Також до вимог, які додатково були висунуті до судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ з боку Мін'юсту були:

- стаж практичної роботи судового експерта не менше п'яти років,

- протягом останнього року не притягувалися до дисциплінарної відповідальності,

- кількість проведених експертиз за останній рік,

- кількість опублікованих наукових праць тощо.

Звертається увага, що вищевказані вимоги до судових експертів державних спеціалізованих установ відсутні, що може мати ознаки дискримінації в професії судового експерта з боку Міністерства юстиції України та приниження значення діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Довідково, атестовані Міністерством юстиції України судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ на теперішній час створюють в Україні можливість призначення НЕЗАЛЕЖНОЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  поряд з судовою експертизю, яку проводять державні спеціалізовані установи.

Відповідно до пункту 4.1. Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, яке затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5 до повноважень секцій НКМР належать:

1) розгляд пропозицій судово-експертних установ та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, щодо включення науково-дослідних робіт до тематичного плану;

2) обговорення ходу виконання науково-дослідних робіт;

3) розгляд та приймання результатів завершених науково-дослідних робіт; вирішення питання їх подальшої апробації (публікації) та впровадження в експертну практику;

4) підготовка пропозицій щодо включення науково-дослідних робіт до планів апробації та впровадження результатоів наукових робіт;

5) розгляд результатів апробації та впровадження науково-дослідних робіт;

6) підготовка пропозицій щодо внесення змін до Реєстру методик проведення судових експертиз та Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз;

7) надання відповідних пропозицій щодо внесення змін та доповнень до методик, впроваджених в експертну практику та внесених до Реєстру методик проведення судових експертиз, для розгляду їх на Координаційній раді з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;

8) підготовка пропозицій до програм навчання судових експертів та планів стажування працівників судово-експертних установ;

9) розгляд спірних питань експертної практики, непідтверджених повторних експертиз та обговорення інших питань з удосконалення та розвитку судової експертизи;

10) надання роз’яснень щодо застосування методик проведення судових експертиз;

11) розгляд питань щодо запровадження нових видів судових експертиз та методик їх проведення.

Список судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та включених до складу секцій НКМР при Мін'юсті України:

- Автономов Микола Васильович (м. Київ) - секція судової інженерно-транспортної експертизи,

- Пономарьов Олександр Олексійович (м. Київ) - секція судових комп'ютерно-технічної та (примітка: з 02.06.2023 року «Телекомунікаційна» замінена на іншу назву «Експертиза електронних комунікацій») телекомунікаційної експертиз,

- Іванков Павло Миколайович (м. Київ) - секція судової економічної експертизи,

- Кузнєцова Галина Олександрівна (м. Кропивницький) - секція судової економічної експертизи,

- Холодова Ольга Юріївна (м. Дніпро) - секція судової товарознавчої експертизи,

- Стецик Юрій Михайлович (м. Львів) - секція судової товарознавчої експертизи,

- Назаров Олег Анатолійович (м. Київ) - секція судової психологічної експертизи, секція з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи.

- Чепур Оксана Олександрівна (м. Полтава) - секція судової психологічної експертизи,

- Гайдар Василь Миколайович (м. Полтава) - секція з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи.

Загальний склад секцій Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).