Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 650

Асоціація правників України запрошує всіх бажаючих взяти участь у Х Щорічному судовому форумі «Незалежна судова влада — фундамент держави в умовах турбулентності», який відбудеться 30 вересня — 01 жовтня 2021 року, 09:30 — 19:30 (за київським часом). Місце проведення: готель Hilton Kyiv, б-р Тараса Шевченка, 30, м. Київ, Україна. Мета заходу — обговорення з представниками судових інституцій, міжнародними та національними експертами актуальних питань, пов’язаних з функціонуванням судової системи в Україні. Участь у форумі візьмуть: судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, представники Міністерства юстиції України, народні депутати України, судді, міжнародні експерти та представники Ради Європи, а також практикуючі юристи та представники ЗМІ. Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням. URL: https://uba.ua/ukr/registration/4098

Цього року тема форуму — «Незалежна судова влада — фундамент держави в умовах турбулентності». Захід організовано Асоціацією правників України спільно з проєктом Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні». Програмним координатором форуму виступає Анна Огренчук, Президентка Асоціації правників України, керуюча партнерка LCF Law Group.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням. URL: https://uba.ua/ukr/registration/4098 

Офіційна Інтернет-сторінка Асоціації правників України: https://uba.ua/ukr/ 

Офіційна Інтернет-сторінка Х Щорічному судовому форумі «Незалежна судова влада — фундамент держави в умовах турбулентності»: https://judicialforum.uba.ua 

На заході будуть дотримані всі норми проведення в умовах адаптивного карантину.

Основні теми Х Щорічного судового форуму:

1) Взаємозв’язок розвитку суспільства та судової влади.

2) Нові інструменти спрощення доступу до правосуддя — рекомендації Ради Європи та національний контекст.

3) Медіація: принципи Ради Європи та можливі шляхи їх імплементації Україною.

4) Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 — 2023 роки.

5) Судова реформа, реформа КСУ: останні новели та першочергові кроки.

6) Забезпечення єдності судової практики: рекомендації Ради Європи та досягнення судової влади України.

7) Процесуальні дилеми як виклики для забезпечення права на справедливий суд.

8) Антимонопольні спори.

9) 20 років виконання рішень ЄСПЛ Україною: дорослий погляд на стан справ.

10) Виконання судових рішень: міжнародний аспект.

Усі виступи іноземних експертів забезпечуватимуться синхронним перекладом.

З ПИТАНЬ УЧАСТІ ТА ПАРТНЕРСТВА ЗВЕРТАЙТЕСЯ: +38 (044) 492-88-48, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Тетяна Осауленко, координаторка заходу.

З ПИТАНЬ АКРЕДИТАЦІЇ ЗМІ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ЗАХОДУ: +38 (044) 492-88-48, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Юлія Матвєєва, координаторка з PR та міжнародного партнерства.

Медіапартнери Х Щорічного судового форуму:

«Інтерфакс-Україна» — медіапартнер заходу.

Інформаційні партнери Х Щорічного судового форуму:

online журнал «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній діяльності» — інформаційний партнер заходу.

Додатково звертаємо увагу, що дата і час проведення Х Щорічного судового форуму: 30 вересня — 01 жовтня 2021 року, 09:30 — 19:30 (за київським часом). Місце проведення: готель Hilton Kyiv, б-р Тараса Шевченка, 30, м. Київ, Україна.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням: https://uba.ua/ukr/registration/4098/  

Ukrainian Bar Association welcomes you to participate in the Х annual judicial forum «Independent judiciary the basis of the state in times of turbulence»

https://uba.ua/eng/ 

https://judicialforum.uba.ua/en/

Date and time: September 30 October 1, 2021, 09:30 19:30 (Kyiv time).

Place: Hilton Kyiv, 30 Taras Shevchenko blvd, Kyiv, Ukraine.

Attention! Pre-registration is required to attend the event

https://uba.ua/eng/registration/4098/

The main goal of the event is to discuss topical issues related to the functioning of the judicial system in Ukraine with the representatives of judicial institutions, international and national experts. You will see such representative among the participants of the forum: judges of the Constitutional Court of Ukraine, of the Supreme Court, representatives of the Ministry of Justice of Ukraine, People's Deputies of Ukraine, judges and practicing lawyers, international experts, representative s of the Council of Europe, and the Media.

This year, the topic of the forum is «Independent Judiciary — the basis of the state in times of change». The event is organized by the Ukrainian Bar Association in cooperation with the Council of Europe Project «Support to the Implementation of the Judicial Reform in Ukraine». The program coordinator of the event is Anna Ogrenchuk, President of the Ukrainian Bar Association, Managing Partner at LCF Law Group.

The event will be held in an adaptive quarantine measures.

Main topics and Expert Talks:

The connection between the society development and the judiciary.

New tools for simplifying access to justice — recommendation of the Council of Europe and Ukrainian development.

Mediation: principles of the Council of Europe and possible ways of their implementation in Ukraine.

Strategy for the development of the justice system and constitutional justice for 2021 — 2023.

Judicial reform, reform of the ССU: recent developments and priority steps.

Ensuring the unity of judicial practice: the recommendations of the Council of Europe and the achievements of the judiciary of Ukraine.

Procedural dilemmas as challenges to ensuring the right to a fair trial.

Antitrust disputes.

20 years of implementation of ECHR decisions in Ukraine: an adult view of the state of affairs.

Enforcement of judgments: the international aspect.

All presentations by foreign experts are provided with simultaneous translation.

FOR QUESTIONS ABOUT PARTICIPATION AND PARTNERSHIP:

+38 (044) 492-88-48, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Tatiana Osaulenko, event coordinator.

FOR MEDIA ACCREDITATION AND EVENT COVERAGE:

+38 (044) 492-88-48, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Yuliya Matvyeyeva, PR and international partnership coordinator.

Interfax-Ukraine Media partner of the event.

Online journal «Forensic psychological examination. Application of polygraph and special knowledge in legal practice» — Information partner of the event.

Науковий online журнал «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» став інформаційним партнером X Щорічного судового форуму «Незалежна судова влада – фундамент держави в умовах турбулентності», який проходив 30 вересня-01 жовтня 2021 року в місті Києві за ініціативи Асоціації правників України. Участь у заході приймали головний редактор журналу Назаров Олег Анатолійович та журналісти видання - Деменко Ксенія Сергіївна та Держилов Дмитро Ігорович.

Основні публікації з теми Х ювілейного Щорічного судового форуму, який проходив в Києві 30 вересня-01 жовтня 2021 року:

Коротка інформація про зміст першого дня X Щорічного судового форуму «Незалежна судова влада – фундамент держави в умовах турбулентності» від інформаційного партнера - журнала «Судово-психологічна експертиза» 

Новини з Х Щорічного судового форуму «Незалежна судова влада — фундамент держави в умовах турбулентності», що проходить в Києві в форматі оперативних цитат 

Асоціація правників України провела X Щорічний судовий форум «Незалежна судова влада – фундамент держави в умовах турбулентності»: ключові підсумки другого дня та закриття заходу 

Оглядовий відеосюжет першого дня X Щорічного судового форуму «Незалежна судова влада — фундамент держави в умовах турбулентності» - 30 вересня 2021 року в місті Києві 

Оглядовий відеосюжет другого дня X Щорічного судового форуму «Незалежна судова влада — фундамент держави в умовах турбулентності» - 01 жовтня 2021 року в місті Києві від журналістів інформаційного партнера - журнала «Судово-психологічна експертиза»