Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 335

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович та судді цього суду Ян Берназюк, Олександр Стародуб та НаталіяКоваленко взяли участь в онлайн-практикумі «Соціальні спори: практика Верховного Суду», який відбувся 14 серпня 2020 року.

Голова КАС ВС Михайло Смокович, вітаючи учасників заходу, подякував організатору – журналу «Право України» за допомогу у виконанні однієї з головних функцій Верховного Суду – наданні методичної допомоги судам, а також висвітленні правових позицій Суду для правників.

Доповідач зазначив про актуальність теми заходу з огляду на те, що в адміністративних судах приділяється велика увага вирішенню соціальних спорів, у яких головним завданням є захист вразливих верств населення. Він нагадав, що у ст. 3 Конституції України закріплено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, забезпечення яких є головним обов’язком держави. Ця норма задає тон і визначає юридичне спрямування всіх положень Основного Закону, сказав Михайло Смокович.

Михайло Смокович поінформував, що протягом цього року на розгляді в КАС ВС було 16 тис. соціальних справ, а нових справ надійшло близько 6 тис. Ці спори розглядають 15 суддів, котрі входять до складу палати для розгляду справ щодо захисту соціальних прав.

Під час практикуму судді КАС ВС, які виступили як лектори, розкрили теми про конституційні права на соціальний захист громадян України у світлі положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, про актуальну практику вирішення спорів щодо виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та поліцейським і про окремі практичні аспекти вирішення спорів про призначення та перерахунок пенсії, а також про обмеження максимального розміру пенсійного забезпечення.

Суддя КАС ВС Ян Берназюк розповів, що нині судді Верховного Суду, порівняно із суддями касаційних судів, які здійснювали судочинство до реалізації судової реформи 2017 року, частіше використовують практику Європейського суду з прав людини для посилення позиції при вирішенні соціальних спорів.

Він звернув увагу, що тепер прийняття рішення не обмежується лише законом, оскільки в ч. 2 ст. 6 КАС України передбачено, що суд застосовує принцип верховенства права (складовою якого є, зокрема, принцип законності) з урахуванням судової практики ЄСПЛ.

Суддя нагадав, що в Законі України «Про міжнародні договори України» (ст. 19) встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Ян Берназюк звернув увагу, що Конституційний Суд України у Рішенні від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 наголосив на тому, що принципи соціальної держави втілено також у ратифікованих Україною таких міжнародних актах: Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року, Європейській соціальній хартії (переглянутій) від 3 травня 1996 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року та рішеннях ЄСПЛ.

Але не всі міжнародні акти активно використовуються в юридичній практиці. Наприклад, у представленому 16 червня 2020 року проєкті Звіту про оцінку потреб «Щодо перегляду політики та нормативно-правової бази у сфері забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні», який підготовлено в межах проєкту Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні» зазначено, що рівень обізнаності щодо прав людей з інвалідністю згідно з Європейською соціальною хартією й обізнаності щодо самої хартії дуже низький не лише серед членів суспільства, але й серед представників професій, які вирішують соціальні питання. З презентацією судді можна ознайомитися тут.

Суддя КАС ВС Олександр Стародуб здійснив огляд актуальної практики вирішення спорів щодо виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та поліцейським.

До уваги слухачів практикуму запропоновано огляд останніх рішень Верховного Суду щодо виплати одноразової грошової допомоги, зокрема рішень Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав.

Доповідач узагальнив і сформулював перелік правових питань та фактичних обставин, які необхідно вирішувати і встановлювати судам у справах про виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям.

Олександр Стародуб звернув також увагу на окремі практичні аспекти вирішення спорів про призначення та перерахунок пенсії.

На конкретних прикладах судової практики він вказав на відмінності між процедурами призначення та перерахунку пенсій, на труднощі, які виникають під час застосування норм матеріального й процесуального права, і на типові помилки, які допускають суди першої та апеляційної інстанцій, вирішуючи такі спори.

Суддя КАС ВС Наталія Коваленко розповіла, що справи стосовно оскарження рішень пенсійних фондів, якими обмежувався максимальний розмір пенсійного забезпечення, виникли через зміни до законодавства, внесені у 2011, 2015 і 2016 роках. Суддя нагадала, що 2011 року законодавець обмежив максимальний розмір пенсій, в тому числі щомісячного грошового утримання, десятьма прожитковими мінімумами, встановленими для осіб, які втратили працездатність. А в 2015 році законодавець скасував спеціальні пенсії, визначивши, що всі особи переходять на пенсійне забезпечення згідно із законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а згодом встановив нове обмеження максимального розміру пенсій – 10740 грн, що діяло до 31 грудня 2017 року.

Однак згідно з рішеннями Конституційного Суду України у 2016 році обмеження максимального розміру пенсій для осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, визнано неконституційним.

За словами Наталії Коваленко, загалом таких спорів не дуже багато, що, вірогідно, можна пояснити рішенням ЄСПЛ у справі «Великода проти України», де зазначено, що законодавчі норми можуть змінюватися, а передбачені законом соціально-економічні права не є абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення, шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього суспільства. Зміни механізму нарахування певних видів соціальних виплат і допомоги є конституційно допустимими до тих меж, за якими ставиться під сумнів сама сутність змісту права на соціальних захист.

У ході практикуму судді-доповідачі також провели аналіз судової практики КАС ВС у соціальних спорах.

Верховний Суд України


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).