Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 314

Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва щодо притягнення до встановленої законом відповідальності адвоката Олійника Олега Станіславовича за вчинення ним дій, що свідчать про втручання в діяльність суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Случа Олексія Васильовича, Волковицької Наталі Олександрівни, Міщенка Івана Сергійовича.

26 грудня 2019 року судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду повідомили ВРП про надходження їм 17 грудня 2019 року адвокатських запитів адвоката Олійника О.С. Ознайомившись зі змістом цих запитів, судді дійшли висновку, що порушені у них питання не стосувались інформації, яка є необхідною адвокату для надання правової допомоги клієнту, є проявом неповаги до них та можуть свідчити про намагання адвоката таким чином вплинути на їхню діяльність щодо здійснення правосуддя.

Оцінюючи повідомлення суддів у контексті наявності або відсутності підстав для вжиття Вищою радою правосуддя заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя (стаття 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»), Рада зазначила наступне.

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики. Порушення присяги адвоката України та правил адвокатської етики є дисциплінарним проступком адвоката.

Згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатський запит ‒ письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Статтею 25 Правил адвокатської етики адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, в тому числі вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу тощо), використовувати свої особисті зв’язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво або захист інтересів клієнтів.

Зі змісту поданих адвокатом Олійником О.С. запитів вбачається, що питання, які він ставив суддям, зводились по суті до необґрунтованих підозр про втручання у їхню діяльність під час розгляду конкретної справи інших осіб (зокрема, щодо надходження до суду звернень посадових осіб Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України тощо, стосовно надання цими особами правової практики, інформаційних листів, узагальнень на підтвердження правової позиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, стосовно звернення до суддів осіб з метою уточнення інформації щодо стадії розгляду справи, обговорення суперечливих моментів у справі).

В адвокатський запитах зазначено, що вони подаються з метою надання клієнту правової допомоги та недопущення втручання інших осіб у розгляд справи. Проте надсилання подібних запитів не характеризується як метод захисту інтересів клієнта у справі та містить ознаки неповаги до суддів, намагання адвоката вплинути на їхню діяльність у не передбачений процесуальним законом спосіб.

Зміст адвокатських запитів, процедура їх подання свідчать, що адвокат Олійник О.С. діяв всупереч Правилам адвокатської етики, що негативно вплинуло на авторитет правосуддя. При цьому вбачається, що такі дії адвоката мають не одноразовий, а системний характер, оскільки вчинялися і щодо інших суддів під час розгляду ними інших справ.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Рада з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя вносить до відповідних органів подання про притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя.

Вища рада правосуддя


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).