Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 83

На засіданні Ради суддів України, що відбулося 5 серпня 2022 року в Києві, прийнято шість рішень, якими врегульовувалося цілий ряд питань, що стосуються здійснення правосуддя в умовах воєнного стану.

Засідання відбувалося в онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom. У ньому взяли участь 27 членів Ради.

Також на засідання були запрошені Голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков, заступник Голови Сергій Чорнуцький та директор Департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Віолета Мишкіна.

Головне з рішень Ради суддів України:

Рішення №22 від 05.08.22 Щодо недопущення неефективного використання бюджетних коштів, передбачених, зокрема, на виплату суддівської винагороди та оплату праці працівників апаратів судів, працівників інших органів і установ системи правосуддя розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України.

До Ради суддів України надходить інформація про те, що окремі судді залишаються на окупованих територіях свідомо, в тому числі й тому, що вирішили співпрацювати з ворогом. Є інформація про те, що окремі судді активно займаються питанням добору кадрів з числа колишніх співробітників суду для роботи на окупаційну владу. Виплата суддівської винагороди та довічного грошового утримання таким суддям є не припустимим, а тим більше в умовах війни та тотального дефіциту бюджетних коштів, а тому потребує вжиття заходів реагування.

З метою забезпечення законного та ефективного використання коштів Державного бюджету України, передбачених на забезпечення діяльності органів судової влади, в порядку контролю за дотриманням бюджетного законодавства щодо належного управління бюджетними коштами розпорядниками коштів Державного бюджету України, що здійснюють видатки на забезпечення правосуддя місцевими, апеляційними судами, забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, наказом Голови ДСА України від 13 липня 2022 року № 233 утворено робочу групуз розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України.

До складу робочої групи делеговано три члени РСУ: Костянтина Кобилянського, Дмитра Мовчана та Валерію Чорну. У рішенні зазначено, що робочій групі слід врахувати позицію Ради суддів України, що рекомендація робочої групи щодо тимчасового призупинення виплати суддівської винагороди вважається ухваленою за умови, якщо за неї проголосувало щонайменше два члени Ради суддів України.

Рішення №23 від 05.08.22 Про затвердження рекомендацій щодо роботи судів в умовах воєнного стану.

Рішенням від 24 лютого 2022 року № 9 Рада суддів України звернула увагу усіх судів України, що навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану робота судів не може бути припинена, тобто не може бути обмежено конституційне право людини на судовий захист. Опубліковані 02.03.2022 року на сайті Ради суддів України "Рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану" обговорювалися з членами Ради суддів України, відповідного рішення Ради з цього приводу ухвалено не було.

Зважаючи на викладене, в окремих судах виникають питання щодо правомірності використання цих рекомендацій під час організації роботи судів. Відтак, Рада суддів України вирішила:

- Вважати рекомендації з організаційних питань роботи суддів в умовах воєнного стану, які були опубліковані 02.03.2022 року на сайті Ради суддів України, такими, що відображають офіційну позицію Ради суддів України щодо організації роботи судів.

- Звернути увагу керівників органів та установ системи правосуддя, суддів на недопустимість ігнорування сигналів повітряної тривоги або інших сповіщень про небезпеку, які надходять від органів управління цивільного захисту.

- Рекомендувати судам усіх рівнів та юрисдикцій, усім органам та установам системи правосуддя розробити плани реагування на надзвичайні ситуації в особливий період (на період воєнного стану в Україні).

- Державній судовій адміністрації України розглянути питання розробки та затвердження Типового плану реагування на надзвичайні ситуації в особливий період (на період воєнного стану в Україні).

Рішення №24 від 05.08.22 Щодо окремих питань зарахування до штату суду відряджених суддів, виплати суддівської винагороди відрядженим суддям та суддям, які призвані на військову службу під час мобілізації до Збройних Сил України, надання відпусток.

Відповідно до рекомендацій щодо організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану, які затверджені рішенням Ради суддів України №10 від 14.03.2022 року, суддівська винагорода у розмірі посадового окладу та доплат, визначених частиною другою статті 135 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", виплачується якщо суддя увільнений від виконання обов'язків з відправлення правосуддя у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації на особливий період або не здійснює правосуддя з незалежних від нього причин (закінчення строку повноважень, тимчасове зупинення роботи суду, тимчасове зупинення відправлення правосуддя тощо).

19 липня 2022 набрав чинності Закон України від 01 липня 2022 року № 2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин". Шляхом прийняття вказаного нормативно-правового акту законодавець намагався вирішити найбільш нагальні питання щодо подолання гострих воєнних викликів, які постали перед роботодавцями в частині організації трудових відносин та забезпечення трудових прав працівників, крізь призму підвищення ефективності їх організації як під час воєнного стану, так і за мирних умов.

Так, у частині третій статті 119 Кодексу законів про працю України слова "зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток" замінені на слова "зберігаються місце роботи і посада". Тобто середній заробіток як соціальна гарантія для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків перестав існувати в національному законодавстві.

З огляду на внесені законодавцем зміни виникає питання щодо виплати суддівської винагороди суддям.

При вирішенні даного питання Рада суддів України виходить з такого.

За усталеною практикою призвані на військову службу під час мобілізації до Збройних Сил України судді були увільнені від виконання обов'язків із відправлення правосуддя в судах, до штату яких вони зараховані, відповідними локальними розпорядчими актами. При цьому, на період проходження військової служби за ними зберігалось місце роботи, займана посада та суддівська винагорода.

- Звернути увагу розпорядників бюджетних коштів органів судової влади, що суддям, увільненим від виконання обов'язків з відправлення правосуддя у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації виплачується суддівська винагорода та передбачені законом доплати до посадового окладу.

- Питання надання та оплати щорічної оплачуваної відпустки суддям регулюються виключно статтею 136 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", положення частини першої статті 12 Закону України від 01 липня 2022 року № 2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин" до цих правовідносин не застосовуються.

- З моменту зарахування відрядженого судді до штату іншого суду такий суддя має право брати участь в діяльності органів суддівського самоврядування, що включає його право обиратися та бути обраним на адміністративну посаду.

Повний текст рішення опублікований на офіційному сайті РСУ.

Рішення №25 від 05.08.2022 року Щодо вивчення організації діяльності Зарічного районного суду м. Суми, то заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Богдана Моніча про вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури, Рада суддів України вирышила: створити робочу групу у складі: члена Ради суддів України Головенка Олега Дмитровича; члена Ради суддів України Кобилянського Костянтина Миколайовича; члена Ради суддів України Остапука Віктора Івановича; двох представників ДСА України (за згодою).

- Робочій групі здійснити вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах зазначеного звернення. Довідку про результати вивчення надати на засідання Ради суддів України.

Рішення №26 від 05.08.2022 року Щодо підвищення використання інструментів електронного судочинства у відправленні правосуддя.

У рішенні вказано, що розуміючи потребу пріоритетності направлення коштів державного бюджету на потреби національної безпеки і оборони та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану для забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії російської держави, зважаючи на критичний стан фінансування судової влади, Рада суддів України вважає за необхідне вжити організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію окремих статей витрат судів при здійсненні судочинства, а також та на підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства.

Відтак, з метою підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства під час відправлення правосуддя в умовах скрутного фінансового забезпечення судів Рада суддів України серед іншого рекомендувала судам:

- виклики та повідомлення, обмін процесуальними документами з учасниками судових проваджень у першу чергу здійснювати за допомогою електронної пошти та/або з використанням вказаних учасниками судових проваджень мобільних телефонів (в тому числі й з використанням месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання);

- Рада суддів України закликає усіх учасників судових проваджень з розумінням поставитися до існуючих проблем фінансування судової гілки влади в умовах воєнного стану.

Рішенням №27 від 05.08.2022 року Рада суддів України відкликала своє подання щодо присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" Купавській Наталі Михайлівні судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у відставці через її можливу співпрацю з органами окупаційної влади. Про зазначене рішення буде повідомлено Комісію державних нагород та геральдики.

Вказані рішення оприлюднено на офіційному сайті РСУ в розділі "документи" підрозділ "рішення".

Рада суддів України


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).