Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 85

22 січня 2020 року Міністерство юстиції України наказом № 218/5 затвердило Зміни до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Так, пунктами 3.2, 4.7 передбачено, що персональний склад президії НКМР затверджується наказом Мін’юсту за поданням керівників судово-експертних установ та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації). Персональний склад секцій з певних видів судової експертизи НКМР затверджується головою президії НКМР за поданням керівників судово-експертних установ та громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації до складу кожної секції).

Протоколи секцій НКМР протягом 10 календарних днів направляються до Мін’юсту, який оприлюднює їх на своєму офіційному вебсайті. Копії протоколів зберігаються у голів відповідних секцій. Листування голови секції з Мін’юстом та судово-експертними установами здійснюється за супровідними листами за підписом керівника установи, співробітником якої є голова секції.

Довідкова інформація:

Наказ Міністерства юстиції України від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0078-20 

 1 апреля 2020

Новини