Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 653

18.12.2020 в ході засідання президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України Ткаченко Н.М., директоркою Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України було повідомлено, що на сьогоднішній день підготовлено тестові завдання за 82 експертними спеціальностями. За цими спеціальностями здійснюється наповнення електронної системи тестування в Міністерстві юстиції України. Також звернуто увагу, що тестові завдання повинні відповідати актуальному стану (у зв’язку із зміною у законодавстві, впровадження нових методик проведення судових експертиз тощо). У зв’язку з чим, Ткаченко Н.М. було запропоновано відпрацювати членам президії у пробному форматі наповнену завданнями електронну систему тестування за експертними спеціальностями по наявним, у тому числі, судовим експертам в громадських організаціях, які представлені їх членами у президії та надати пропозиції щодо потреби у внесенні обґрунтованих змін до створеної системи.

Наказом Міністерства юстиції України від 28.04.2020 № 1540/5 затверджено Зміни до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, а саме щодо створення електронної системи для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які виявили намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта (далі - Система тестування), налаштування Системи тестування на комп'ютерному обладнанні Міністерства юстиції України, призначеному для проведення кваліфікаційного іспиту шляхом анонімного тестування, та її наповнення тестовими завданнями.

Згідно наказу Міністерства юстиції від 29.12.2020 № 4531/5 відтермінування чинності вказаного вище наказу відбулось на одинадцять місяців з дати його офіційного опублікування тобто до 28 березня 2021 року. Атестація з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта осіб, якими до набрання чинності цим наказом подано заяву про допуск до проходження атестації, здійснюється з дотриманням вимог, передбачених порядком, чинним на дату подання заяви про допуск до проходження атестації тобто складанням Кваліфікаційного іспиту в усній формі шляхом надання відповідей на питання, поставлені в екзаменаційних білетах.

Назаровим Олегом Анатолійовичем як членом президії Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України, а також судовим експертом, який не є працівником державної спеціалізованої установи, представником громадської організації судових експертів «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» були отримані доступи до пробного тестування членам - судовим експертам громадської організації судових експертів.

Всі учасники пробного тестування отримають відповідні розроблені навчальні посібники для роботи з автоматизваної тестовою системою складання кваліфікаційних іспитів.

Громадська організація «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» з 21 січня 2021 року розпочинає роботу щодо відпрацювання системи Автоматизованого анонімного тестування під час складання кваліфікаційного іспиту по експертній спеціальності (пробні тестування). До роботи запрошуються всі члени - судові експерти громадської організації. Контакти для довідок: 067 441 85 07 - менеджер, ГО «ВННДЕС». Робота буде проводитись за певними експертними спеціальностями шляхом заповнення Форми складання зауважень щодо проходження тестового автоматизованого анонімного тестування під час складання кваліфікаційного іспиту за результатом ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ, а саме:

10.1. Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод;

10.2. Дослідження технічного стану транспортних засобів;

10.3. Дослідження деталей транспортних засобів;

10.4. Транспортно-трасологічні дослідження;

10.6. Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів;

10.8. Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки;

10.16. Дорожньо-технічні дослідження;

11.1. Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;

11.2. Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;

11.3. Дослідження документів фінансово-кредитних операцій;

12.1. Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів;

12.2. Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу;

14.1. Психологічні дослідження.

Приклад робочої Форми складання зауважень.

Для довідки. Алгоритм проходження тестування. 

Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта (далі - Система тестування). Автоматизоване анонімне тестування складається з трьох етапів.

У разі необхідності, питання в межах відповідного етапу анонімного тестування може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше. 

1. Перший етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, тестових завдань з перевірки знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи.

2. Другий етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, тестових завдань з перевірки знань з питань в межах експертних спеціальностей.

Перший і другий етапи автоматизованого анонімного тестування складаються з двох частин.

Перші частини етапів складаються з п'ятнадцяти тверджень. До кожного твердження пропонується два варіанти відповідностей "вірно" чи "невірно".

Другі частини етапів складаються з п'ятнадцяти запитань. До кожного запитання пропонується п'ять варіантів відповідей, одна з яких є правильною.

На виконання кожного з етапів відводиться тридцять хвилин. Кожна правильна відповідь оцінюється Системою тестування в один бал.

Перший етап вважається виконаним, якщо набрано не менше двадцяти балів. У цьому випадку особа допускається до виконання другого етапу автоматизованого анонімного тестування.

Другий етап вважається виконаним, якщо набрано не менше двадцяти балів. У цьому випадку особа автоматично допускається Системою тестування до виконання третього етапу автоматизованого анонімного тестування.

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання першого або другого етапів, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

3. Третій етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, запропонованого Системою тестування ситуаційного завдання.

Ситуаційне завдання складається з п'яти ситуацій, кожна з яких містить три питання. До кожного питання певної ситуації пропонується чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильною та оцінюється Системою тестування в один бал.

На виконання ситуаційного завдання відводиться одна година. Після закінчення виконання ситуаційного завдання або часу, відведеного для його виконання, тестування автоматично припиняється Системою тестування незалежно від стану виконання завдання. Ситуаційне завдання вважається виконаним, якщо за результатами його виконання набрано не менше десяти балів. У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання ситуаційного завдання, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

Оцінювання усіх етапів автоматизованого анонімного тестування здійснюється Системою тестування.

Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо особа успішно склала усі три етапи автоматизованого анонімного тестування.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).