Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 101

Оголошено про початок конкурсного відбору кандидатур на три вакантні посади судді Конституційного Суду України.

Набір оголошено Апаратом Верховної Ради України за поданням Комітету правової політики, зважаючи, що набрав чинності Закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності в галузі права щонайменше п’ятнадцять років і високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності, має відповідати критерію політичної нейтральності.

Суддя не може бути особою, обраною на виборну посаду в органі державної влади чи місцевого самоврядування, мати представницький мандат, брати участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Додаток до рішення Комітету з питань правової політики від 14 вересня 2023 року

(протокол № 139)

Зважаючи, що 20 серпня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України» від 27 липня 2023 року № 3277-ІХ, за поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 14 вересня 2023 року Апарат Верховної Ради України оголошує про початок конкурсного відбору кандидатур на три вакантні посади судді Конституційного Суду України.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Конституції України, частиною першою статті 11 Закону України «Про Конституційний Суд України» суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про Конституційний Суд України» суддя Конституційного Суду України має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Суддею Конституційного Суду України, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:

1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;

2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Суддя Конституційного Суду України не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.

Згідно із частиною четвертою статті 11 Закону України «Про Конституційний Суд України» особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, на час перебування на посаді судді Конституційного Суду України передає такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них виникають). Суддя Конституційного Суду України може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.

Особи, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України і відповідають установленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді, протягом тридцяти днів з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного відбору (з 18 вересня 2023 року) подають до Апарату Верховної Ради України такі документи з урахуванням вимог частини другої статті 105 Закону України «Про Конституційний Суд України», статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та Закону України «Про очищення влади»:

1) заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти) для забезпечення зворотного зв’язку (зразок заяви додається);

2) автобіографію (створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч), що містить, зокрема, відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство, включаючи за наявності громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь);

наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

відношення до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

трудову діяльність, включаючи останнє місце роботи (служби) та посаду;

3) мотиваційний лист кандидата на посаду судді Конституційного Суду України у довільній формі (створений в електронній формі, роздрукований та підписаний власноруч);

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання (у разі подання копії паспорта у формі книжечки) або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) (у разі подання копії паспорта у формі картки);

5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, в тому числі копію трудової книжки (у разі її відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

6) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за 2022 рік та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала щорічну декларацію за 2022 рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Конституційний Суд України) і майбутньої посади (суддя Конституційного Суду України), тип посади, на яку особа претендує (посадова особа юридичної особи публічного права), та іншу інформацію згідно із затвердженою формою такої декларації;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками) ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою за формою, затвердженою рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 травня 2021 року № 16);

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цим переліком, з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом (зразок заяви додається);

10) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», включаючи копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, яка додається до такої заяви, або висновок за результатами такої перевірки (за наявності). Форму такої заяви встановлено додатком 1 (для заяви) або додатком 5 (для висновку) до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (із змінами);

11) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за формою, встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959);

12) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я. На дату розміщення цього оголошення таким документом є «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» (форма первинної облікової документації № 100-2/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651);

13) копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

14) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю.

Усі документи подаються державною мовою і власноруч підписуються особою, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі.

Особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Особи, які претендують на участь у конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду України подають документи в паперовій формі особисто або засобами поштового зв’язку.

Для участі у конкурсному відборі зазначені документи необхідно подавати особисто у скриньку «Для звернень громадян», розміщену в приміщенні комітетів Верховної Ради України за адресою: м. Київ, вулиця Липська, 3 в години роботи Апарату Верховної Ради України.

Прийом документів, які подаються особисто, завершується в час закінчення робочого часу Апарату Верховної Ради України (о 18 годині 17 жовтня 2023 року).

Зважаючи на те, що передбачений абзацом першим частини четвертої статті 2084 Регламенту Верховної Ради України строк прийому документів, які подаються засобами поштового зв’язку рекомендованим відправленням (з повідомленням про вручення) на адресу: 01008, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, 5, спливає у неділю, прийом таких документів завершується Апаратом Верховної Ради України о 15 годині 23 жовтня 2023 року.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 2084 Регламенту Верховної Ради України інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду України, разом із копіями поданих документів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховної Ради України з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Зразки документів на порталі Верховної Ради України за посиланням: https://is.gd/Rx79rf.

Верховна Рада України


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).