Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 319

Українське суспільство вимагає розробки концептуального підходу до вдосконалення нинішнього стану судової влади, нормалізації умов здійснення правосуддя, кадрового і матеріально-технічного забезпечення судів, що має бути втілене у змінах до законодавства. На цьому наголошено у науково-консультативному висновку кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» стосовно проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», реєстр. № 3711.

За результатами комплексного науково-правового аналізу положень законопроєкту № 3711 науковці дійшли висновку, що запропоновані зміни спрямовані на створення законодавчих та організаційних умов для утвердження в Україні незалежної, ефективної та відповідальної судової влади, вільної від будь-якого політичного впливу та такої, яка відповідатиме європейським стандартам, функціонуючи на засадах верховенства права.

Науковці зауважують, що законопроєкт № 3711 може бути позитивно оцінений та заслуговує на підтримку за умови доопрацювання окремих положень.

  1. Повноваження органів суддівського врядування. Вчені Національного університету «Одеська юридична академія» підтримують передбачений законопроєктом № 3711 підхід щодо посилення ролі Вищої ради правосуддя як органу, який формує судову політику – стратегію і тактику розвитку судової влади, принципи, засоби, форми функціонування та шляхи розвитку судової влади. На їхню думку, обсяг повноважень Вищої ради правосуддя потребує перегляду для розвантаження окремих напрямів її діяльності. Поряд з цим дублювання повноважень у роботі Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – органів, що забезпечують функціонування судової влади, не є оптимальним механізмом.
  2. Вимоги до членів ВККСУ. Науковці вважають, що встановлення у Законі № 1402-VIII загального обмеження для усіх членів ВККСУ, які були обрані (призначені) на цю посаду не за результатами конкурсу, проведеного конкурсною комісією, утвореною відповідно до статті 95-1 цього Закону, підпадає під критерій непередбачуваності, адже не пов’язане з оцінкою роботи особи як члена ВККСУ, з оцінкою її доброчесності, а отже, суперечить принципу верховенства права. Науковці позитивно оцінюють необхідність вдосконалення цього законопроєктного положення, на що також звертає увагу ВРП у консультативному висновку щодо законопроєкту № 3711, затвердженому рішенням ВРП від 30 червня 2020 року № 2012/0/15-20.
  3. Склад ВККСУ. Стосовно участі міжнародних експертів у складі конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ науковці висловили зауваження. Зокрема, законопроєкт № 3711 передбачає участь трьох осіб з числа міжнародних експертів, визначених ВРП на підставі пропозицій відповідних міжнародних та іноземних організацій. Однак, здійснивши аналіз ролі міжнародних експертів у формуванні органів судової влади України, науковці висловили позицію, що до складу конкурсної комісії можуть бути включені виключно громадяни України.
  4. Уповноважений з прав людини у конкурсній комісії для обрання ВККСУ. На думкувчених, дискусійним є запропонований законопроєктом № 3711 спосіб формування конкурсної комісії з добору членів ВККСУ за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. А саме законопроєктом передбачено «резервний» варіант формування конкурсної комісії – у разі, якщо основними суб’єктами її формування у визначений Законом строк не буде запропоновано кандидатур до складу комісії, таких осіб протягом 15 днів має запропонувати Уповноважений. Науковці звертають увагу, що надання відповідних повноважень інституту Уповноваженого потребує узгодження із профільним законом.

Нагадаємо, що Конституційний Суд України ухвалив рішення від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, якими визнав такими, що не відповідають Конституції, окремі положення законів № 1402-VIII, № 1798-VIII і № 193-ІХ та рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести законодавство у відповідність із цими рішеннями.

19 червня 2020 року Президент України подав до Верховної Ради України як невідкладний законопроєкт № 3711. Поряд з цим до парламенту надійшли два альтернативних законопроєкти – реєстр. № 3711-1 від 7 липня 2020 року та реєстр. № 3711-2 від 7 липня 2020 року. Як вбачається із пояснювальних записок до законопроєктів, їхньою метою є приведення положень законодавства України у відповідність із згаданими рішеннями Конституційного Суду України, а також удосконалення процедури формування та діяльності органів суддівського врядування, однак різними шляхами.

Вища рада правосуддя


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).