Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1838

Психологічна експертиза (судово-психологічна експертиза) - рід судових експертиз, спрямованих на встановлення обставин (фактів) шляхом дослідження психологічних особливостей особистості, характеру та закономірностей психічної діяльності особи, особливостей психологічного впливу комунікативних засобів на реципієнта. Судово-психологічну експертизу проводить атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович. Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60.

Вартість проведення судово-психологічної експертизи встановлюється від 15 101,6 гривень в залежності від категорії складності судової експертизи (кількості експертогодин, які потрібні для проведення екпертизи) та вартості однієї експертогодини, яка встановлена Міністерством юстиції України.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ?

У цивільних справах:

1. З метою визначення угодоздатності (здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними під час укладання угоди), дієздатності;

2. Для дослідження дитячо-батьківських відносин (сюди відносяться справи про те, де проживатиме дитина, про право участі у вихованні, про необхідність усиновлення тощо);

3. Для встановлення наявності чи відсутності факту моральної шкоди;

4. В інших спірних ситуаціях, які потребують виявлення індивідуально-психологічних особливостей особистості.

У кримінальних справах:

1. Для встановлення психологічних властивостей обвинуваченого: станів емоційної сфери, індивідуальних особливостей психіки, здатності давати свідчення, брати участь у судово-наслідкових діях, бути відповідальним за вчинене;

2. Для констатації психологічних властивостей потерпілих: спроможності усвідомлювати характер і зміст вчинених стосовно них протиправних дій, безпорадного стану, завдання шкоди здоров'ю, здатності давати свідчення, брати участь у судово-слідчих діях;

3. Визначення психологічних властивостей свідків: їх здатність давати свідчення, брати участь у судово-слідчих діях;

4. Експертиза у справах за фактом смерті для виявлення наявності чи відсутності у померлого перед смертю психічного стану, що провокує самогубство, та причин появи такого стану.

5. Комплексна психолого-лінгвістична експертиза стосується справ про екстремізм, порушення ненависті або ворожнечі; справ про захист честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікована допомога експерта-психолога необхідна у спірних ситуаціях, де потрібно встановити особливості психологічного впливу засобів комунікації (висловлювань, рекламних повідомлень, публікацій у ЗМІ, відеосюжетів тощо).

ЯКІ МАТЕРІАЛИ НЕОБХІДНО НАДАТИ НА ЕКСПЕРТИЗУ?

Для дослідження психічних властивостей особистості необхідно забезпечити можливість взаємодії безпосередньо з підекспертною особою. У разі неможливості очного дослідження особи експертиза проводиться заочно; у разі на експертизу надається документація (медичні карти, особиста справа, характеристики). Під час проведення психологічного дослідження засобів комунікативного на експертизу надаються об'єкти дослідження: тексти ЗМІ, музичні і аудіовізуальні твори тощо.

ЯКІ ПИТАННЯ СТАВЛЯТЬСЯ ПЕРЕД ЕКСПЕРТОМ-ПСИХОЛОГОМ?

Для виявлення дієздатності та угодоздатності:

З огляду на стан психічного підекспертного здоров'я і зазначені обставини укладання угоди (вказується конкретна угода), проаналізувати здатність випробуваного повністю усвідомлювати зміст своїх дій і ті правові наслідки, які можуть виникнути в результаті?

Чи має піддослідний властивість підвищеної навіюваності?

Які індивідуально-психологічні особливості випробуваного суттєво вплинули на його поведінку у конкретній ситуації?

Чи є ознаки того, що підекспертний під час укладання угоди перебував у зміненому психологічному стані, що вплинув на його здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними?

Для дослідження дитячо-батьківських відносин (при визначенні того місця, де дитина проживатиме постійно, та визначенні ступеня участі батьків у вихованні дитини):

У чому індивідуально-психологічні особливості дитини? Як визначається рівень його психічного розвитку?

Які індивідуально-психологічні особливості обох батьків та їх вплив на стан дитини та особливості її психічного розвитку?

Яке дійсне ставлення матері та батька до дитини?

Яким є дійсне ставлення дитини до обох батьків (іншого вихователя)?

Який можливий негативний вплив індивідуально-психологічних особливостей кожного з батьків (іншого вихователя) на психологічний рівень та специфіку психічного розвитку дитини?

Чи існує ймовірність того, що індивідуально-психологічні особливості батька або матері можуть негативно впливати на психічний стан і специфіку психічного розвитку дитини, якщо враховувати особливості психічного розвитку дитини, індивідуально-психологічні особливості дитини та батьків, особливості відносин, прихильностей, системи, що склалися між ними цінностей та стосунків батьків, стилю виховання?

Для дослідження дитячо-батьківських відносин (при встановленні усиновлення чи удочеріння):

Який стан індивідуально-психологічних та інтелектуальних особливостей випробуваного?

Яким є справжнє ставлення випробуваного до батьків, які займаються його вихованням? Які особливості сприйняття дитиною даних батьків?

Які взаємини цієї дитини з іншими дітьми в цій сім'ї? У чому особливості їхньої психологічної прихильності?

У чому особливості психологічної ситуації життя дитини на цій сім'ї?

Які психологічні перспективи життя дитини в "альтернативній" сім'ї?

Для виявлення факту заподіяння моральної шкоди:

Чи є у ПІБ ознаки негативних переживань (моральних страждань) у зв'язку з (обставини)? Якщо є, то чому саме вони виражені, яка ступінь їх глибини, стійкості і інтенсивності?

Чи є зміни психічного благополуччя ПІБ у результаті (обставини)? Якщо так, то чи є причинно-наслідковий зв'язок між (обставинами) та подальшим психологічним станом ПІБ? Чи є несприятливі наслідки зараз?

Які індивідуально-психологічні особливості є у ПІБ, і як вони могли вплинути на емоційний стан (глибину моральних страждань) особи у зв'язку з (обставини)?

Для проведення експертизи особи обвинуваченого:

Чи є у випробуваного індивідуально-психологічні особливості (інтелектуальні, емоційно-вольові, характерологічні, мотиваційні та інші), які істотно вплинули на його поведінку в досліджуваній ситуації?

Для проведення психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачених:

Чи є у випробуваного ознаки відставання у психічному розвитку, які мають стосунку до психічного розладу? Якщо так, то в чому саме вони знаходять своє вираження?

Враховуючи індивідуально-психологічні особливості випробуваного, особливості віку, а також певні обставини досліджуваної ситуації, чи можна сказати, що випробуваний був спроможний повною мірою усвідомлювати фактичний характер і зміст своїх дій та керувати ними?

Чи є у випробуваного індивідуально-психологічні особливості, здатні значною мірою вплинути на специфіку його поведінки в конкретній ситуації?

Для проведення експертизи свідків потерпілих:

Враховуючи вікові та індивідуально-психологічні особливості випробуваного, особливості його психологічного стану, а також конкретні обставини досліджуваної ситуації, чи можна сказати, що підекспертний міг правильно сприймати події, що відбуваються, зберігати їх у пам'яті і давати свідчення?

Чи є у випробуваного ознаки підвищеної навіюваності?

Чи має підекспертне схильність до патологічного фантазування?

Для проведення експертизи за фактом смерті:

Чи був загиблий перед смертю в психічному стані, що став причиною самогубства?

Чи був загиблий перед смертю в будь-якому емоційному стані, який вплинув на його поведінку в цій ситуації? Якщо так, то що викликало цей стан?

Чи існує причинно-наслідковий зв'язок між діями обвинуваченого та людини, яка вчинила самогубство?

ВАЖЛИВО! Список запропонованих питань не є вичерпним. У разі виникнення інших питань доцільно до призначення експертизи звернутися за консультацією до судового експерта Назарова Олега Анатолійович. Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60.

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).