Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 486

Суддя Великої Палати Верховного Суду Дмитро Гудима став одним із викладачів спецкурсу для адвокатів, організованого освітньою платформою «Legal High School», на якому висвітлив висновки ВС щодо підтвердження повноважень адвоката у господарському, цивільному й адміністративному судочинстві.

Він звернув увагу на випадки, коли підставою для повернення касаційної скарги стало те, що представник скаржника не підтвердив статусу адвоката, зокрема тоді, коли навіть надав ордер (ухвала судді КАС ВС від 16 квітня 2019 року у справі № 360/3690/18). Наявність такого статусу можна підтвердити свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю або посвідченням адвоката України (ухвали КГС ВС від 1 березня 2018 року у справі № 910/3483/17 і від 17 жовтня 2018 року у справі № 916/1059/18, ухвала судді КАС ВС від 15 січня 2019 року у справі № 826/17702/17).

За наявності таких документів відсутність даних про особу в Єдиному реєстрі адвокатів України не підтверджує відсутності в неї статусу адвоката (постанова КГС ВС від 26 вересня 2019 року у справі № 910/3845/19, постанова КАС ВС від 6 липня 2019 року у справі № 855/229/19 (апеляція), постанова КЦС ВС від 21 жовтня 2019 року у справі № 757/21384/19-ц).

Стосовно документів, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Дмитро Гудима зупинився на аналізі практики ВС щодо ордера, довіреності та договору про надання правової допомоги.

Ордер може бути оформлений лише на підставі вже укладеного договору та є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката. Надання договору про правову допомогу, його копії або витягу разом із ордером законодавство не вимагає (постанова ВП ВС від 5 грудня 2018 року у справі № П/9901/736/18).

Оформляючи ордер для представництва інтересів у суді, варто пам’ятати, що в ньому слід указувати назву конкретного органу, для подання до якого призначений ордер, зокрема назву суду (постанови ВП ВС від 5 червня 2019 року у справі № 9901/847/18 і від 3 липня 2019 року у справі № 9901/939/18).

Велика Палата ВС у постанові від 1 липня 2020 року у справі № 320/5420/18 усунула відмінності у практиці застосування норм права щодо підтвердження повноважень адвоката як представника в суді копією ордера та зазначила, що повноваження адвоката як представника можна підтвердити оригіналом ордера або довіреності, а також їх копією, засвідченою у визначеному законом порядку. Оскільки адвокат має повноваження посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення таких копій, адвокат може посвідчити копію ордера, який він подає до суду.

Указаний висновок стосується застосування приписів процесуального закону у зв’язку із приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 36, і не стосується приписів Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41.

Дмитро Гудима звернув увагу і на практику Верховного Суду щодо зазначення на звороті ордера інформації про обмеження повноважень адвоката. Доповідач указав, що в ЄДРСР є судові рішення, згідно з якими на звороті ордера має бути наведена інформація як про наявність, так і про відсутність таких обмежень (ухвали судді КАС ВС від 5 грудня 2018 року у справі № 826/14291/18, від 21 грудня 2018 року у справі №753/15930/15-а, від 15 січня 2019 року у справі № 805/4179/18-а, від 24 січня 2019 року у справі № 2340/2823/18), а також судові рішення, згідно з якими про обмеження повноважень адвоката в ордері зазначається тільки тоді, коли вони встановлені договором про надання правової допомоги (ухвала КЦС ВС від 10 грудня 2018 року у справі № 635/4480/14-ц).

Помилка в даті договору про надання правової допомоги не може бути підставою для закриття касаційного провадження, оскільки такий факт не впливає на дійсність ордера та не позбавляє адвоката права підписувати касаційну скаргу (постанова КЦС ВС від 30 липня 2020 року у справі № 299/1523/16-ц).

Суддя зосередив увагу також на висновках ВС стосовно представництва адвокатом інтересів клієнта за довіреністю. Одним із питань, про які йшлося, було те, чи потрібно зазначати в довіреності, що представник є адвокатом. КГС ВС у постанові від 24 квітня 2018 року у справі № 914/2414/17 відповів на це питання позитивно. Проте Об’єднана палата КГС ВС відступила від цього висновку та вказала, що законодавство України не передбачає обов’язкового зазначення про те, що представник є адвокатом, у довіреності, виданій на ім’я фізичної особи. Важливо, щоб особа, яка здійснює представництво за довіреністю, мала статус адвоката й отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Довіреність визначає лише повноваження адвоката, межі наданих представникові прав і перелік дій, які він може вчиняти для виконання доручення (постанова ОП КГС ВС від 12 жовтня 2018 року у справі № 908/1101/17).

Стосовно подання копії довіреності, то, якщо така копія не засвідчена у встановленому законом порядку, вона не може бути оцінена судом як документ, що посвідчує повноваження на представництво інтересів сторони (ухвала судді КАС ВС від 19 вересня 2018 року у справі № 826/25365/15).

За наявності в матеріалах справи належної копії довіреності, чинної на час подання апеляційної скарги, подання разом із такою скаргою неналежно оформленої копії іншої довіреності не може бути підставою для закриття апеляційного провадження. Суд може не брати до уваги копії довіреності, якщо сторона не подала її оригіналу, якщо є обґрунтовані сумніви щодо відповідності поданої копії оригіналу (постанова КГС ВС від 20 серпня 2019 року у справі № 910/3699/18).

Дмитро Гудима також відзначив висновок КГС ВС, згідно з яким подання апеляційної скарги особою, яка не є адвокатом, не є підставою для закриття апеляційного провадження, якщо на судове засідання від імені скаржника з’явився адвокат (постанова КГС ВС від 21 червня 2018 року у справі № 910/23196/17).

Наостанок суддя згадав постанову Великої Палати ВС, яка стосувалася дисциплінарної відповідальності адвоката, зокрема виконання обов’язку укладати з клієнтом договір про надання правової допомоги. ВП ВС зазначила, що надання такої допомоги без укладення договору в письмовій формі, зокрема лише на підставі довіреності, не допускається, крім випадків, передбачених у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Поки адвокатська діяльність в установленому законом порядку не припинена, укладення договору про надання правової допомоги слід вважати передбаченим законом професійним обов’язком адвоката (постанова ВП ВС від 6 листопада 2019 року у справі № 817/66/16).

Із презентацією Дмитра Гудими можна ознайомитися за посиланням bit.ly/3dFMpJA.

Верховний Суд


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).