Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 318

Суддя Великої Палати Верховного Суду Валентина Сімоненко стала спікером чергового вебінару із серії вебінарів за участю суддів ВС, організованих спільно з Асоціацією правників України та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України. У своєму виступі вона висвітлила останню судову практику ВС у спорах з договору оренди земельної ділянки.

«Позиції Великої Палати з розв’язання спорів з договору оренди земельної ділянки є глибинними та ґрунтовними і містять нові підходи у таких питаннях, як визнання недійсним укладення договору оренди земельної ділянки, розірвання договору оренди, його поновлення та форми волевиявлення сторін у таких правовідносинах», – зауважила доповідачка й зупинилася на цих та інших позиціях ВС більш детально.

Волевиявлення сторін є найпоширенішою підставою для оспорювання договору земельної ділянки та визнання його недійсним. Про відсутність волі на укладення правочину або невідповідність волевиявлення у момент вчинення правочину, що є підставою для визнання його недійсним, йдеться у постановах КЦС ВС від 6 березня 2019 року у справі № 145/374/17 та від 22 березня 2019 року у справі № 394/559/17.

Постанова ж ВП ВС від 16 червня 2020 року у справі № 145/2947/16 тлумачить правочин таким, що не вчинений, за відсутності волі однієї зі сторін та за відсутності відповідної фіксації волевиявлення у письмовій формі договору та інших документах, а також підтвердження наміру сторін і їх ідентифікації за допомогою підпису.

У постановах від 16 червня 2020 року у справі № 145/2047/16 та від 15 січня 2020 року у справі № 322/1178/17 Велика Палата ВС проаналізувала істотність умов договору, за якими мають досягти згоди сторони, для визнання правочину вчиненим. Так, відсутність хоча б однієї істотної умови є підставою для відмови реєстрації договору. В такому разі наслідки недійсності договору до правочину не застосовуються, натомість має місце так звана неукладеність договору.

Про набрання договором оренди земельної ділянки чинності йдеться у постанові ВП ВС від 30 травня 2018 року у справі № 150/928/14. Ця постанова, зокрема, уособлює виникнення права оренди земельної ділянки з укладення договору оренди та його державної реєстрації. Відповідно, реалізація права оренди настає лише після реєстрації такого договору, здійснити яку зобов’язаний орендар. Окремі позиції постанови визначають також строки дії договору.

Поновлення договору оренди землі у зв’язку з продовженням права користування можливе у разі встановлення юридичних фактів про належне виконання орендарем своїх обов’язків за договором, вчасного письмового інформування орендодавця про намір продовжити договір, листа-повідомлення про такий намір та проєкту додаткової угоди, а також відсутності заперечень або іншого рішення орендодавця протягом одного місяця з дня його інформування (постанови ВП ВС від 5 червня 2019 року у справі № 709/433/17, від 10 квітня 2018 року у справі № 594/376/17-ц та від 21 листопада 2018 року у справі № 530/212/17).

У разі і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором (постанова ВП ВС від 26 травня 2020 року у справі № 908/299/18).

Про зміну умов продовження договірних орендних відносин, що виникли у зв’язку зі зміною законодавства, йдеться у постанові КЦС ВС від 16 січня 2019 року у справі № 312/337/17.

Подвійна реєстрація договору оренди земельної ділянки є недопустимим явищем, а отже, первинний орендар зобов’язаний послуговуватись чинним законодавством та з 1 січня 2013 року реєструвати своє право у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на що Велика Палата звертає увагу в постанові від 23 жовтня 2019 року у справі № 922/3537/17. В іншому разі суд має обмежені законом можливості захисту права первинного орендаря.

Детальніше із судовою практикою ВС у спорах з договору оренди земельної ділянки можна ознайомитися у презентації.

Верховний Суд


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).