Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Мета-аналітичне дослідження критеріальної точності валідних поліграфологічних методик (далі - Мета-аналізу). 15 квітня 2023 року на офіційному сайті Американської асоціації поліграфологів був опублікований офіційний переклад Мета-аналізу українсько мовою. Мета-аналіз валідності та надійності поліграфологічних методик вперше у світі був проведений в 2011 році. Станом на 2023 рік існує 16 валідних та надійних поліграфологічних форматів тестів, які поділяються на 3 групи методик: 1) Доказові методики, 2) Методики для парного тестування, 3) Дослідницькі методики. Переклад мета-аналітичного дослідження критеріальної точності валідних поліграфологічних методик вперше було опубліковано в журналі Колегії поліграфологів України "Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика", Київ, 2022. Вип. 5. С. 62-202.

Навчальний центр комплексної підготовки добровольців “ДГВ” Добровольчого формування “Легіон Д” № 7 територіальної громади міста Києва в особі адвокатів Йосипова А., Яценко В., Колокольнікова В. розробили методичні матеріали для вивчення курсу “Основи правової підготовки добровольця”. Даний документ успішно застосовується у діяльності ДФТГ міста Києва.

В 2020 році Литовський центр судової експертизи спільно з Литовським товариством судових експертів видали монографію "Криміналістика та судова експертиза: наукові дослідження, навчання, практика", яка узагальнює досвід 11 країн Європи та СНД в галузі судової експертизи, а саме: Литви, Германії, Чехії, Польщі, Італії, Словаччини, Естонії, Боснії та Герцеговини, Литви, Казахстану, Сербії. Монографія опублікована на 3 мовах: Англійська, Литовська, російська.

Український адвокат Деркач Вероніка Валеріївна обмірковуючи своє життя, адвокатську роботу склала збірник власної поезії від філософії, листів великим людям до особистого (більше 400 віршів). 

Керівництво з фізіології для вивчаючих науку психофізіологічних досліджень на поліграфі. 19 грудня 2021 року на офіційному сайті Американської асоціації поліграфологів був опублікований переклад керівництва з фізіології для вивчаючих науку психофізіологічних досліджень на поліграфі.

Термінологічний довідник PDD (сучасних наукових підходів до проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа).

У навчальному посібнику «Судові експертизи в процесуальному праві України» розглядаються та аналізуються основні види судових експертиз, що застосовуються в процесуальному праві, слідчій та судовій практиці. 

Effective Interviewing and Interrogation Techniques, Fourth Edition, answers the question, 'how do you know when someone is lying?' In addition, it also provides a guide for interviewing probable suspects and interrogating likely perpetrators on techniques and tradecraft and presents forensic assessments based on psychophysiology and non-verbal behavior. Topics discussed include the Morgan Interview Theme Technique (or MITT) and the Forensic Assessment Interview (or FAINT). Other chapters address techniques for interviewing children, the mentally challenged, pre-employment interviews, aggressive behavior, and how to deal with angry people. The book concludes by presenting future methods for searching for the truth.

У методичному посібнику запропоновано систему та організацію професійного «скринінгового» відбору кадрів для Міністерства внутрішніх справ України й Національної поліції України із застосуванням науково-технічного приладу поліграфа. Викладено ґенезу та стан спеціальних досліджень з використанням поліграфа. Проаналізовано міжнародний та національний досвід використання комп’ютерного поліграфа у кадровій роботі для професійного відбору кандидатів на обіймання відповідних посад до органів поліції, державної безпеки, розвідки і контррозвідки, а також інших державних інституцій, робота яких пов’язана з секретною інформацією, протидії терористичним актам, боротьби з наркотичними, психотропними речовинами тощо.

В посібнику визначено можливості використання судово-психологічної експертизи у процесі кримінального провадження, цивільних та адміністративних справах. Подано перелік питань, які пропонується ставити перед судовими експертами психологами на етапі досудового та судового слідства, цивільного, адміністративного розгляду справ у суді.

Throughout history, there has been an intrinsic need for humans to detect deception in other humans. Developed in 1923, the polygraph machine was a tool designed to do just this. To date, there have been many improvements made to the basic polygraph instrument. This book outlines the instrumentation as well as the latest in questioning techniques and methods available to the professional interviewer to determine truth from deception. The book covers psychology and physiology, a history of polygraph with the advances of leading figures, question formulation, data analysis, legal implications and legal cases, and the author’s developed technique Integrated Zone Comparison Technique (IZCT).

У збірнику представлені наукові статті вітчизняних та зарубіжних теоретиків і практиків, а також представників силових структур та відомств, які в своїй діяльності використовують науково-технічні прилади, такі як поліграф, Eye Detect, тепловізор та ін., і спеціальні психологічні методи та методики для оцінки достовірності інформації при проведенні психологічних досліджень (експертиз), службових та інших видів розслідувань, вирішенні кадрових питань тощо.

Навчальний посібник підготовлений з метою надання науково-методичної та практичної допомоги фахівцям у відповідних галузях науки і техніки, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, що не працюють у державних спеціалізованих установах, працівникам державних спеціалізованих установ, а також студентам вищих навчальних закладів у процесі навчання (стажування) за навчальними дисциплінами курсу «Судова експертиза».

До уваги читачів пропонується інформаційний довідник судового експерта товарознавця (оцінювача) "Судова практика доручення проведення судово-товарознавчих експертиз в кримінальних провадженнях експертам (фахівцям) не державних спеціалізованих установ в Україні в 2018 році". Судова практика — це масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. З урахуванням романо-германської правової системи, до якої належить і правова система України, цей термін позначає вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю. В Україні акти органів судової влади також відіграють помітну роль у процесі нормативного регулювання суспільних відносин. Враховуючи це, все більше українських вчених погоджуються із тим, що судову практику слід визнати джерелом вітчизняного права.

У монографії розглянуто гендерні особливості ціннісно-смислової сфери осіб, засуджених за вбивство, які пов’язані зі змістом сприйняття ними обставин власного злочину. Описані специфічні переживання, які супроводжують жінок та чоловіків, що вчинили вбивство, в момент, одразу та через тривалий час після скоєного злочину. Розкрита необхідність психокорекційної роботи, направленої на зростання самосвідомості, пробудження каяття, переосмислення негативних почуттів, які супроводжували вчинення злочину та реконструювання смислової сфери у напрямку соціальної адаптації з урахуванням тендерних смислових схем. На підставі отриманих даних викладено психокорекційну програму «Вибір», що виявилася ефективною для осіб, які визнали свою вину.

 20 июня 2024

Новини